Làm bài tập toán lớp 3 trang 43 46, giải vở bài tập toán lớp 3 (hay, chi tiết)

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3 với nhiều đề ôn tập lớp 3 được tổng hợp, nhằm mục đích giúp chúng ta học sinh củng vậy lại kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 3 vẫn học. Có nhiều đề để chúng ta tự rèn luyện và tự tập luyện môn Toán 3 có lại hiệu quả cao trong học tập tập.

Bạn đang xem: Làm bài tập toán lớp 3


Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

a) Số ngay tức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C.39768

D. 39760

b) search số tròn nghìn trọng tâm số 9068 cùng 11982 là

A. 10000 và 12000

B. 10000 với 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 với 11000

c) (98725 – 87561) x 3 = .....

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

d) 12356 + 62154 : 9 = ......

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

e) 3km 12m =......................m

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

f) 4 giờ 9 phút = .............phút

A. 49 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Bài 2: một nhóm thuỷ lợi đào được 132 m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được từng nào m mương vào 7 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 63754 + 25436

b) 93507 - 7236

c) 47264 x 4

d) 72296 : 7

Bài 4: search x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Bài 5: Buổi sáng shop bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi sáng. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Lớp 3A tất cả 34 học tập sinh, cần tạo thành các nhóm, mỗi đội có không thật 6 học sinh. Hỏi lớp 3A có tối thiểu bao nhiêu nhóm?


Đáp án:

Bài 5:

Số dầu buôn bán buổi chiều là

456 : 4 = 114 (lít)

Số dầu bán cả hai buổi là

456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Bài 6:

Ta có: 34 : 6 = 5 (dư 4)

Số nhóm bao gồm đủ 6 học sinh là 5 nhóm, còn 4 học viên nữa thì thêm một nhóm.

Vậy lớp 3A có tối thiểu số nhóm là:

5 + 1 = 6 (nhóm)

Đáp số: 6 nhóm

2. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Điền vệt > a....81...b.5...3x 3x 65442...43...

Bài 5: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

3. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng số nhỏ nhắn nhất có 2 chữ số là:


A. 99990

B. 89991

C. 9999

D. 8

Bài 2: tìm kiếm số x biết "thương của 62680 cùng x" thì bằng 8

A. X=7835

B. X= 7845

C. X= 7836

D. X = 7735

Giải thích:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 3: bao gồm 45 kg bột mì đựng phần lớn trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng số đông trong mấy bao như thế?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4:

a. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

b. Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm cùng chiều rộng là 9cm?

Bài giải

a)

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b)

.........................................................................................................

.........................................................................................................


.........................................................................................................

Bài 5: tìm kiếm số?

Thừa số

35723

9

23 417

6150

Thừa số

3

5

2

6

Tích

64 950

91 845

4. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm:

a. 3000 x 6 - 5000 =.....................

b. 42000 : 7 + 8000 =..................

c. 54000 : 9 + 4000 =....................

d. 72000 : 9 + 1000 =...................

Bài 2: Tính diện tích s miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 2cm.

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức:

a. 528 + 216 : 2 x 3

b. 26946 : (9 x 2)

c. 12 x 3 + 216 : 2

d. 6546 : 2 - (9 x 2)

Bài 4: trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải vóc thì may được 5 bộ áo quần cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng độ lớn đó và còn thừa mấy m vải?

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 5: Trong hình vẽ có........góc vuông và......góc ko vuông?

5. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 5

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính nhanh

a.100 +100:4 -50 : 2

b. (6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c.10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi thiết bị hai. Hỏi phải lấy sinh hoạt túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ thanh lịch túi lắp thêm hai để số gạo ở nhì túi bằng nhau?

Bài giải

.........................................................................................................


.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB =16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB với BC.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

6. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 6

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a.125 -25 x 3

b.125 : 5 + 75 : 5

c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền vệt để có tác dụng đúng

Bài 3: Lớp 3 A có 40 học viên được tạo thành 4 tổ, từng tổ lại chia phần lớn thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: a. Điền số phù hợp vào địa điểm trống: sinh sống hình vẽ mặt có......hình chữ nhật là:..........

Xem thêm: Card đồ họa rời trên laptop là gì? các loại card màn hình laptop card rời là gì?

b. Tính chu vi từng hình:

Bài 5: Điền số phù hợp vào chỗ chấm.:

a. 2m 5dm =.........dm b. 2km 500m =...........m

c. 2m 5cm=........... Cm d. 2km 50m =............m

e. 2m 5mm =..........mm g. 2km50m =............m

7. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 7

Bài 1: search X:

a. X x 3 = 432

b. X x 7 = 154

c. 8 x X = 304

d. X - 6783 = 432

e. X + 767 = 10954

f. 2 x X = 90870 - 614

g. 4354 + X = 90432

h. 8755 - X = 98

i. X x 5 = 7170 + 20

Bài 2: Số gì?

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................


.........................................................................................................

Bài 3: Một trại nuôi gà tất cả 792 con gà nhốt số đông vào 9 ngăn chuồng. Tín đồ ta buôn bán đi số bé gà ngay số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi bạn ta đã buôn bán đi từng nào con gà?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: nắm mỗi lốt * bằng một số trong những thích hợp:

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 8

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)

b. 50 + 50 x 2

c. 500 - 500 : 2

Bài 2: kiếm tìm X:

a. 126 x X = 126

b. X : 9 = 2 (dư 4)

c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một siêu thị có 132 kilogam đường, đã phân phối

*
số kg đường đó và 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?

b. Dọc từ chiều rộng, người ta chia ruộng thành 2 phần, 1 phần là hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng lớn thửa ruộng, phần còn lại là một trong hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn sót lại của thửa ruộng đó.

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

9. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 9

Bài 1: Tính nhanh:

a) 35 x 6 – 70 x 3 + 35

b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 + 1 + 8 + 4 + 9 + 5

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ để trước công dụng đúng :

4m 5cm = ………………cm

A. 45 cm

B. 405 cm

C. 4005 cm

D. 450 cm

Bài 3: tìm kiếm x

a) x – 67594 = 13272

b) x + 6942 = 7051 + 65

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) x – 26940 = 57321

d ) 4 x X = 8412

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính diện tích s của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó bao gồm chu vi là 3 dm 2cm?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 5: cho 1 hình tất cả số đo (như hình vẽ). Tìm giải pháp tính diện tích s của hình vẫn cho.

Bài 6: Điền vệt > ; 2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 7cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819

53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tra cứu X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420

71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe mua chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như thế chở được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết nấc chở của mỗi xe là như nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) search tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số chẵn bự nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x ( 9x4 - 36)

Hướng dẫn chấm bình chọn học kì 2 lớp 3

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm):

Câu 8: (2 điểm) 

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cài đặt chở được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 ( kg)

7 xe mua chở số hàng là:

7340 x 7 = 51 380 ( kg)

Đáp số: 52 780kg sản phẩm (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Số chẵn béo nhất có một chữ số là 8.

( 0.25điểm).

Tích đề nghị tìm là: 9999 x 8 = 79992 ( 0.25điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x ( 9x4 - 36) ( 0.25điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 ( 0.25điểm)

....................................

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 bao gồm 1 số đề thi học kì 1, 2 môn toán lớp 3, góp kiểm tra, khối hệ thống kiến thức toán lớp 3. Chỉ cần các em nỗ lực và có phương pháp thông minh, khoa học thì các em sẽ đã có được mọi kỳ thi một cách dễ dãi và giỏi nhất. Tất cả các đề ôn tập trên được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 3 khiến cho bạn giành ăn điểm cao.

Trên trên đây là: bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3. Trong quy trình học lớp 3, những em học viên không tránh khỏi việc gặp gỡ những vấn đề 3 khó, nâng cao. Những bài xích tập sách giáo khoa cũng hoàn toàn có thể khiến những em chạm mặt khó khăn trong quá trình giải. Mặc dù nhiên, để cùng các em học tập Toán lớp 3 kết quả hơn, Vn
Doc cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học giỏi và đạt công dụng cao.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 sách mới liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều hay nhất, cụ thể sẽ góp học sinh thuận lợi trả lời thắc mắc & làm bài xích tập trong Vở bài tập Toán lớp 3 từ kia học xuất sắc môn Toán lớp 3 để đạt điểm trên cao trong bài thi Toán lớp 3 hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x