Just a moment - kinh quán thế âm bồ tát cứu khổ

Niệm Kinh quan liêu Âm cứu vớt Khổ cứu giúp Nạn trong phong tục phụng dưỡng Phật Quan cụ Âm người yêu Tát đổi thay nét văn hóa truyền thống lịch sử đặc trưng để thanh minh sự thành tâm, kính ngưỡng của ta với Phật giáo, cũng là mong cầu cuộc sống an toàn được Đức Phật cứu rỗi khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Just a moment

*
Nội dung bài bác Kinh quan Âm cứu giúp Khổ cứu giúp Nạn

Kinh cứu vãn khổ cứu vớt nạn là gì?

Kinh cứu khổ cứu vãn nạn, thường gọi là khiếp Quan Âm cứu vớt khổ cứu vãn nạn, là một trong những bộ kinh quan trọng đặc biệt và được tụng nhiều nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, bộ kinh này được thuyết giảng Phật ham mê Ca và hoàn toàn có thể cứu ngục tù, cứu vãn trọng căn bệnh và cứu vớt thiên tai bách nàn khổ. Cỗ kinh có tên gốc là Kinh người tình Tát Quán thay Âm cứu giúp Khổ, bởi vì kinh này ca tụng công đức cùng linh ứng của Quán nắm Âm bồ Tát, vị ý trung nhân Tát đại tự đại bi, luôn luôn quan liền kề và giải thoát bọn chúng sinh.

Theo đó, những người chuyên tâm tụng tởm này 1000 lần thì sẽ thoát ra khỏi mọi loại khổ đau, qua phần lớn tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến bay được khổ nạn.

Kinh người tình Tát Quán cố kỉnh Âm cứu Khổ hoàn toàn có thể tụng hằng ngày hoặc khi gặp khó khăn băn khoăn trong cuộc sống.

Video tụng trọn bộ kinh cứu giúp khổ cứu giúp nạn để bạn đọc tham khảo

Bài kinh Quan Âm cứu vãn Khổ cứu Nạn

Nam tế bào Đại-từ đại bi cứu giúp khổ cứu giúp nạn Quảng đại linh giác Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam tế bào Phật,

Nam tế bào Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử gớm đại-thánh,

Năng cứu vớt ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu giúp tam tai bá nạn khổ .

Xem thêm:

Nhược hửu nhơn tụng đắc tuyệt nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam mô Phật Lực uy,

Nam tế bào Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang đãng Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tiếng tăm …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha mong Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng ghê Quan Âm cứu giúp Khổ cứu giúp Nạn


thichngamtuongphat Mời các bạn lắng nghe và tụng theo khiếp Quan Âm cứu vớt Khổ cứu giúp Nạn. Tụng hàng ngày sẽ hữu ích lạc vô cùng. Nam mô Đại trường đoản cú Đại bi thiết Thế Âm bồ Tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x