Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Lời Giải Đáp Án Chuẩn Nhất 2023

Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề tất cả đáp án, kèm lời giải rất cụ thể giúp những em học tập sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề kết quả hơn để ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 4

Theo sơ trang bị ta thấy 3 lần số lượng kilomet 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Meopc.com

Câu 5.

Số nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số khi phân chia cho 675 thì thương là 1 trong và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số phải tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ chuẩn bị xếp những phân số dưới đây theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé:

b/ Tìm toàn bộ các phân số bởi phân số 22/26 làm thế nào cho mẫu số là số bao gồm 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức vốn của hàng số trên.

b/ tìm kiếm số có giá trị to hơn trung bình cộng của hàng là 8. Cho thấy thêm số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

Bài 3:Có nhị rổ cam, nếu chế tạo rổ trước tiên 4 trái thì tiếp đến số cam ở nhì rổ bởi nhau, nếu thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam ở rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam làm việc rổ đồ vật hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài 4:Trong một tháng như thế nào đó bao gồm 3 ngày thiết bị 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày lắp thêm mấy vào tuần?

Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng tạo cho chiều rộng so cùng với trước tăng gấp rưỡi và vì vậy diện tích tăng lên 280m².

Tính chiều rộng và mặc tích khu vườn sau thời điểm mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số đang cho bao gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của hàng số đã đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cùng của dãy số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cộng 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta gồm quy nguyên lý của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng vật dụng hai bởi nhân cùng với số máy tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng sản phẩm công nghệ ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ lắp thêm hai nhiều hơn thế nữa rổ đầu tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ đồ vật hai. 20 quả

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

Số cam làm việc rổ đầu tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ vật dụng hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần tất cả 7 ngày buộc phải hai máy 5 của tuần liên tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa bố thứ 5 là ngày chẵn có hai sản phẩm năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn cuối cùng trong tháng giải pháp thứ năm chẵn đầu tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ có nhiều nhất 31 ngày yêu cầu thứ 5 và là ngày chẵn đầu tiên phải là mồng 2, ngày chẵn lắp thêm 3 vào thời điểm tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng đó vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tăng thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đó

Bài 1.Tìm nhị số lúc biết tổng của nhì số đó 72 cùng hiệu của 2 số đó là 18

Đáp án:

Áp dụng phương pháp ta có:

Số lớn là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé xíu là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số phải tìm là 45 và 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có toàn bộ 1124 học sinh, biết số học viên nam hơn số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và phái nữ của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học viên nữ của trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam là 600, số học sinh nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai fan thợ dệt, dệt được 270m vải. Giả dụ người thứ nhất dệt thêm 12 m và fan thứ nhì dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người vật dụng hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ nhị dệt thêm 8m thì người trước tiên sẽ dệt nhiều hơn người sản phẩm hai 10m.Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn thế người đồ vật hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người trang bị hai dệt được số mét vải vóc là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và tín đồ thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải của nhị thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, bạn thứ nhì dệt được số mét vải vóc là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và tín đồ thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng và hiệu

Bài 1.

Xem thêm: Cây Lan Quân Tử: Ý Nghĩa, Hình Ảnh, Cách Chăm Sóc Lan Quân Tử Tại Nhà

Tìm nhì số có hiệu là số bé bỏng nhất gồm hai chữ số phân tách hết đến 5 cùng tổng là số lớn số 1 có 2 chữ số chia hết cho 2?

Đáp án:

Gọi 2 số cần tìm là a và b

Số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số phân chia hết mang lại 5 là 90

Nên hiệu của nhị số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có hai chữ số phân tách hết cho 2 là 98

Nên tổng của nhị số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 thay vào (1) được a = 94

Vậy số đề xuất tìm là 4 với 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật mang lại chu vi là 160m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết nếu như tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó phát triển thành hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và bớt chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông nên chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu bây chừ có toàn bô tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi nên hiện thời cháu vẫn nhát ôn 56 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh hơn em 7 tuổi, hiểu được 5 năm nữa thì toàn bô tuổi của 2 anh em là 27 tuổi. Tính số tuổi của mọi người hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mỗi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng thể tuổi của hai anh em hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh bây chừ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em hiện nay là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1:Một phép trừ gồm tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đối chọi vị. Hãy kiếm tìm phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học sinh của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Đáp án:Số chúng ta trai là 20, số bạn gái là 14.

Bài 3: Tìm nhì số chẵn biết tổng của chúng bởi 292 cùng giữa bọn chúng có tất cả 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số phải tìm là: 154 và 138.

Bài 4: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 220 và giữa chúng có 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ phải tìm là: 105 cùng 115.

Bài 5:Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Hiểu được nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ thông qua số bi xanh. Hỏi gồm bao nhiêu viên bi từng loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A cùng 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu gửi 2 học viên ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp?

Đáp án:Lớp 4A tất cả 42 học sinh, lớp 4B gồm 40 học sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tra cứu mỗi số

Bài 7:Hai số nên tìm là 498 cùng 502.

Bài 8.Tuổi chị với tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em yếu chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9: bố hơn bé 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, bé 8 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x