VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 106: LUYỆN TẬP, GIẢI VBT TOÁN 5 TẬP 2 BÀI 106: LUYỆN TẬP

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 106: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 24,25. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất


Bài tập 1: Trang 24 vở bt toán 5 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 12dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106: luyện tập

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : …………………………

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn:

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

=> Giải:

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2

Bài tập 2: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài $\frac{3}{5}$m, chiều rộng $\frac{1}{4}$mvà chiều cao $\frac{1}{3}$ m

=> Giải:

*

Bài tập 3: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Hướng dẫn:

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

=>Giải: đáp án B

Bài tập 4: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

Hướng dẫn

Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

=> Giải:

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích sơn là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

Bài tập 5: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

Giải vở bài tập Toán 5 bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật trang 24, 25, 26 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách giải các bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Mời các em cùng tham khảo.


Bài tập Toán lớp 5 bài 106 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 24, 25, 26. Lời giải bao gồm 5 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106 Câu 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 12dm.

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: …………………………

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Đáp án


Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106 Câu 2

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng 1/4m và chiều cao 1/3m.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Xem thêm:

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Bài giải


Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

*

Đáp số: Diện tích xung quanh:

*
;

Diện tích toàn phần:

*
.


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106 Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là:


A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Phương pháp giải:

- Tính chu vi mặt đáy = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung quanh = chu vi mặt đáy × chiều cao.

Đáp án


Chọn đáp án B

Hướng dẫn

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật:

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 ⨯1 = 3,2 (m2)


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106 Câu 4

Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông?

Phương pháp giải:

Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Đáp án


Bài giải

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích sơn là:

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số: 184dm2


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106 Câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của hình chữ nhật để xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật.

Đáp án


Cách 1: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp chồng lên nhau ( chiều dài và chiều rộng đều là 1cm và chiều cao 4cm)

Cách 2: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp liền nhau theo hàng ngang (C hiều dài 4cm, chiều rộng và chiều cao đều là 1cm)

Vậy khoanh vào câu B.


.....................

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Tin học mà Vn
Doc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.


Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải toàn bộ file cực nhanh không chờ đợi.

FTp6-NDZZVOYx8z
Ia
Dx5l
Rse6u2s
P88Y0f9Cb0i-Wag-s96-c-size-40x40-znd.jpg" alt="*">

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích

Ôn tập: Khái niệm về phân số Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số Ôn tập: So sánh hai phân số Ôn tập: So sánh hai phân số tiếp theo Phân số thập phân Luyện tập phân số thập phân Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số Hỗn số Hỗn số (tiếp theo) Luyện tập hỗn số Luyện tập chung 1 Luyện tập chung 2 Luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Luyện tập chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị độ dài Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích Héc-ta Luyện tập Héc - ta Luyện tập chung trang 31 Luyện tập chung trang 31, 32 Luyện tập chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

Khái niệm số thập phân Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Luyện tập trang 38, 39 Số thập phân bằng nhau So sánh hai số thập phân Luyện tập trang 43 Luyện tập chung số thập phân trang 43 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Luyện tập trang 45 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Luyện tập chung trang 47 Luyện tập chung trang 48 Luyện tập chung trang 48, 49 Cộng hai số thập phân Luyện tập trang 50, 51 Tổng nhiều số thập phân Luyện tập trang 52 Trừ hai số thập phân Luyện tập trang 54 Luyện tập chung trang 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Luyện tập trang 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân Luyện tập trang 60 Luyện tập trang 61 Luyện tập chung trang 61, 62 Luyện tập chung trang 62 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Luyện tập trang 64, 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Luyện tập trang 68 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Luyện tập trang 70 Chia một số thập phân cho một số thập phân Luyện tập trang 72 Luyện tập chung trang 72 Luyện tập chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số phần trăm Luyện tập trang 76 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Luyện tập trang 79 Luyện tập chung trang 79 Luyện tập chung trang 80 Giới thiệu máy tính bỏ túi Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

Hình tam giác Diện tích hình tam giác Luyện tập trang 88, 89 Luyện tập chung trang 89, 90 Hình thang Diện tích hình thang Luyện tập trang 94 Luyện tập chung trang 95 Hình tròn, đường tròn Chu vi hình tròn Luyện tập Chu vi hình tròn Diện tích hình tròn Luyện tập diện tích hình tròn Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn Giới thiệu biểu đồ hình quạt Luyện tập về diện tích Luyện tập về diện tích (tiếp theo) Luyện tập chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Luyện tập trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Luyện tập trang 112 Luyện tập chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối Luyện tập trang 119 Thể tích hình hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương Luyện tập chung trang 123 Luyện tập chung trang 124, 125 (tiếp theo) Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Luyện tập chung chương 3 trang 127 Luyện tập chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, chuyển động đều

Bảng đơn vị đo thời gian Cộng số đo thời gian Trừ số đo thời gian Luyện tập trang 134 Nhân số đo thời gian với một số Chia số đo thời gian cho một số Luyện tập chung trang 137 Luyện tập chung trang 137, 138 Vận tốc Luyện tập vận tốc Quãng đường Luyện tập quãng đường Thời gian Luyện tập thời gian Luyện tập chung trang 144 Luyện tập chung trang 144, 145 (tiếp) Luyện tập chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ dài và khối lượng Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích Ôn tập về đo Thời gian Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cộng và phép trừ Ôn tập phép nhân Luyện tập phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia Luyện tập phép chia trang 164 Luyện tập trang 165 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 167 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình trang 169 Luyện tập chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán Luyện tập trang 171 Luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 Luyện tập (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu đồ Luyện tập chung trang 175 Luyện tập chung trang 176 Luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177 Luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178 Luyện tập chung trang 178, 179 Luyện tập chung trang 179, 180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.