VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 106: LUYỆN TẬP, GIẢI VBT TOÁN 5 TẬP 2 BÀI 106: LUYỆN TẬP

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải cụ thể và cụ thể bài 106: rèn luyện trong SBT toán 5 tập 2 trang 24,25. Trải qua bài học tập này, các em học tập sinh, những bậc cha mẹ sẽ núm được giải pháp làm bài xích tập hối hả và dễ nắm bắt nhất


Bài tập 1: Trang 24 vở bt toán 5 tập 2

Viết tiếp vào nơi chấm cho tương thích :

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 20dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 12dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 106: luyện tập

a. Diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là : …………………………

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn:

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt dưới hình hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

=> Giải:

a. Diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2

Bài tập 2: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài $frac35$m, chiều rộng lớn $frac14$mvà chiều cao $frac13$ m

=> Giải:

*

Bài tập 3: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Hướng dẫn:

Chu vi dưới đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

=>Giải: giải đáp B

Bài tập 4: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Người ta sơn toàn bộ mặt bên cạnh của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8dm, chiều rộng 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

Hướng dẫn

Diện tích sơn toàn thể mặt không tính của thùng tôn đó là diện tích 6 khía cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật cũng là diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật.

=> Giải:

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt dưới hình hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích tô là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

Bài tập 5: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi tất cả bao nhiêu phương pháp xếp không giống nhau ?

Giải vở bài xích tập Toán 5 bài bác 106: Luyện tập diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình chữ nhật trang 24, 25, 26 Vở bài bác tập Toán 5 tập 2 tất cả đáp án chi tiết giúp những em học viên luyện tập biện pháp giải những bài tập về diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Mời những em cùng tham khảo.


Bài tập Toán lớp 5 bài bác 106 là hướng dẫn giải vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 2 trang 24, 25, 26. Lời giải bao hàm 5 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Những bậc cha mẹ cùng tìm hiểu thêm hướng dẫn con trẻ học tập ôn luyện, củng nỗ lực tại nhà.


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài bác 106 Câu 1

Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp:

Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 12dm.

a. Diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là: …………………………

Phương pháp giải:

- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- mong muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Đáp án


Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp là:

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp là:

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích dưới đáy hình hộp là:

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2


Vở bài xích tập toán lớp 5 tập 2 bài bác 106 Câu 2

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3/5m, chiều rộng lớn 1/4m và chiều cao 1/3m.

Phương pháp giải:

- ước ao tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi dưới mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Xem thêm:

- mong mỏi tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Bài giải


Chu vi dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

*

Diện tích mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là:

*

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

*

Đáp số: diện tích xung quanh:

*
;

Diện tích toàn phần:

*
.


Vở bài xích tập toán lớp 5 tập 2 bài xích 106 Câu 3

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là:


A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Phương pháp giải:

- Tính chu vi dưới đáy = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- diện tích xung xung quanh = chu vi dưới đáy × chiều cao.

Đáp án


Chọn câu trả lời B

Hướng dẫn

Chu vi mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật:

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯1 = 3,2 (m2)


Vở bài xích tập toán lớp 5 tập 2 bài xích 106 Câu 4

Người ta sơn toàn thể mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích s được sơn bởi bao nhiêu đề-xi-mét-vuông?

Phương pháp giải:

Diện tích sơn toàn cục mặt ko kể của thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình vỏ hộp chữ nhật cũng là diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

Đáp án


Bài giải

Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là:

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích dưới mặt đáy hình hộp là:

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích đánh là:

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số: 184dm2


Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài bác 106 Câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Người ta xếp 4 hình lập phương bé nhỏ có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu bí quyết xếp không giống nhau?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Phương pháp giải:

Dựa vào điểm sáng của hình chữ nhật nhằm xếp 4 hình lập phương nhỏ xíu có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật.

Đáp án


Cách 1: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp chồng lên nhau ( chiều dài và chiều rộng đều là 1cm và chiều cao 4cm)

Cách 2: Xếp 4 hình lập phương cạnh 1cm xếp tức khắc nhau theo mặt hàng ngang (C hiều dài 4cm, chiều rộng và chiều cao đều là 1cm)

Vậy khoanh vào câu B.


.....................

Ngoài ra, các em học viên lớp 5 còn rất có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật hay đề thi học kì 2 lớp 5 không hề thiếu các môn học Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa học, lịch sử vẻ vang - Địa lý, Tin học mà Vn
Doc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Mong muốn với hầu hết tài liệu này, những em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn cơ mà không nên sách giải.


Nâng cấp cho gói Pro để hưởng thụ website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải toàn cục file rất nhanh không ngóng đợi.

FTp6-NDZZVOYx8z
Ia
Dx5l
Rse6u2s
P88Y0f9Cb0i-Wag-s96-c-size-40x40-znd.jpg" alt="*">

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích

Ôn tập: có mang về phân số Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số Ôn tập: so sánh hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân rèn luyện phân số thập phân Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số lếu số láo số (tiếp theo) luyện tập hỗn số rèn luyện chung 1 rèn luyện chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) luyện tập chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ dài Ôn tập: Bảng đối kháng vị trọng lượng Luyện tập bảng đơn vị đo cân nặng - độ dài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích rèn luyện Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta luyện tập Héc - ta luyện tập chung trang 31 rèn luyện chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân

tư tưởng số thập phân có mang số thập phân (tiếp theo) mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân luyện tập trang 38, 39 Số thập phân bởi nhau đối chiếu hai số thập phân rèn luyện trang 43 rèn luyện chung số thập phân trang 43 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân rèn luyện trang 45 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân luyện tập chung trang 47 luyện tập chung trang 48 luyện tập chung trang 48, 49 cộng hai số thập phân luyện tập trang 50, 51 Tổng các số thập phân rèn luyện trang 52 Trừ nhì số thập phân luyện tập trang 54 rèn luyện chung trang 55 Nhân một trong những thập phân với một vài tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 rèn luyện trang 58 Nhân một vài thập phân với một số trong những thập phân rèn luyện trang 60 rèn luyện trang 61 luyện tập chung trang 61, 62 luyện tập chung trang 62 Chia một số thập phân cho một vài tự nhiên rèn luyện trang 64, 65 Chia một vài thập phân mang đến 10, 100, 1000,... Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng thương kiếm được là một vài thập phân luyện tập trang 68 Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân rèn luyện trang 70 Chia một vài thập phân cho một trong những thập phân rèn luyện trang 72 luyện tập chung trang 72 rèn luyện chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số phần trăm Luyện tập trang 76 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) rèn luyện trang 79 rèn luyện chung trang 79 luyện tập chung trang 80 ra mắt máy tính tiếp thu Sử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích hình tam giác luyện tập trang 88, 89 luyện tập chung trang 89, 90 Hình thang diện tích hình thang luyện tập trang 94 rèn luyện chung trang 95 Hình tròn, mặt đường tròn Chu vi hình tròn Luyện tập Chu vi hình trụ Diện tích hình trụ luyện tập diện tích hình trụ Luyện tập chung diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn reviews biểu đồ vật hình quạt rèn luyện về diện tích s Luyện tập về diện tích (tiếp theo) rèn luyện chung trang 101 Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rèn luyện trang 110 diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương luyện tập trang 112 luyện tập chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối rèn luyện trang 119 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương luyện tập chung trang 123 rèn luyện chung trang 124, 125 (tiếp theo) reviews hình trụ, ra mắt hình cầu luyện tập chung chương 3 trang 127 rèn luyện chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, vận động đều

Bảng đơn vị chức năng đo thời gian Cộng số đo thời hạn Trừ số đo thời hạn Luyện tập trang 134 Nhân số đo thời gian với một trong những Chia số đo thời gian cho một số trong những Luyện tập chung trang 137 luyện tập chung trang 137, 138 vận tốc Luyện tập gia tốc Quãng đường luyện tập quãng đường thời hạn Luyện tập thời gian Luyện tập tầm thường trang 144 rèn luyện chung trang 144, 145 (tiếp) rèn luyện chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ lâu năm và trọng lượng Ôn tập về đo độ lâu năm và khối lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích Ôn tập về đo thời gian Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cộng và phép trừ Ôn tập phép nhân luyện tập phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia luyện tập phép chia trang 164 rèn luyện trang 165 Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian Ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một số trong những hình trang 167 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình rèn luyện tính diện tích thể tích một trong những hình trang 169 rèn luyện chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán luyện tập trang 171 luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 rèn luyện (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu đồ luyện tập chung trang 175 rèn luyện chung trang 176 luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177 rèn luyện chung (tiếp) trang 177, 178 rèn luyện chung trang 178, 179 luyện tập chung trang 179, 180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.