Mẫu Biên Bản Kỷ Luật Học Sinh Thcs, Just A Moment

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Bạn đang xem: Biên bản kỷ luật học sinh thcs


Biên bản xử lý học sinh vi phạm là một hình thức văn bản được sử dụng phổ biến tại trường học khi thực hiện kỷ luật các học sinh vi phạm nội quy.

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm bao gồm những nội dung gì? Được lập như thế nào?

Tìm hiểu khái quát biên bản là gì?

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là gì?

Biên bản xử lý học sinh vi phạm là biên bản được lập ra nhằm ghi chép cụ thể lại nội dung xử lý kỷ luật đối với học sinh có vi phạm các nội quy của trường, quy định của lớp.

Mục đích của biên bản xử lý học sinh vi phạm là ghi chép lại việc xử lý kỷ luật và từ đó nhằm cảnh cáo, răn đe đối với em học sinh vi phạm để các em có thể nhận ra lỗi lầm của bản thân và nhìn nhận, sửa chữa không phạm lại sai lầm.

Biên bản xử lý học sinh vi phạm thường bao gồm các nội dung như: thông tin trường lớp, giáo viên chủ nhiệm, thông tin học sinh vi phạm, nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, cam kết của học sinh vi phạm, ý kiến của phụ huynh, ý kiến của nhà trường….

*

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc một số Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm có thể tham khảo:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM


Hôm nay ngày………….tháng……………..năm …………………………………….

Tại lớp ………………. Trường …………………………………………………………………….

Thành phần gồm:

1.……………………………………………. ……………………………………………..

2..……………………………………………. …………………………………………….

3..……………………………………………. …………………………………………….

4..……………………………………………. …………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………. .……………………………………………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:………………………………………

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….


– Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của lớp:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

– Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….

…..……………………………………………. …………………………………………….


Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Đại diện lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

 Mẫu 2:

TRƯỜNG ……………………LỚP:……………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—o0o—

BIÊN BẢNVề việc xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

Hôm nay vào lúc ……… giờ…….. phút, ngày……… tháng……… năm 20……..

Tại phòng ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………

Cùng……………………………… bạn học sinh lớp…………………

Tiến hành lập biên bản xử lí học sinh:………………… đã vi phạm nội quy của trường về……………………………………… lần thứ ………….

Ý kiến của đại diện học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………


Ý kiến của GVCN:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Ý kiến của HS vi phạm nội quy nhà trường:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh………………………………… với hình thức …………………………………………

Bản thân học sinh……………………………………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỌC SINH BỊ XỬ LÝ

……………………………………….


……………………………………….

CHỮ KÍ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

……………………………………….

……………………………………….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………………………….

……………………………………….

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC———–

BIÊN BẢN“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp ………………….trường THCS …………………………………………………….

Chúng tôi gồm có :


1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………………………..

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

……………………………………………………… ………………………………………………………


……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……

HS vi phạm nội quy(Ký,ghi rõ họ tên)Lớp trưởng(Ký,ghi rõ họ tên)GVCN(Ký,ghi rõ họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20…. tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp …………….

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:


Họ tên học sinh vi phạm:……………………….là học sinh lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..

………………………………………… ……………………………………….…………..

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…………..


………………………………………… ……………………………………….…………..

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

….ngày…tháng …năm……

Phụ huynh học sinh(Ký,ghi rõ họ tên)Học sinh(Ký,ghi rõ họ tên)Giáo viên chủ nhiệm(Ký,ghi rõ họ tên)

Mẫu 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BIÊN BẢN(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201……

Địa điểm: Tại phòng học lớp …………………………………………………………..

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ………………………………………. dạy môn: ………………

Họ và tên học sinh vi phạm: …………………………………………………………..


Đã phạm lỗi:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm. Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

*

*
Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC


Biên bản xử lý học sinh vi phạm là một hình thức văn bản được sử dụng phổ biến tại trường học khi thực hiện kỷ luật các học sinh vi phạm nội quy. Mời quý bạn đọc cùng ACC tìm hiểu nội dung Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật trong bài viết dưới đây.

*
Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật

1. Biên bản xử lý học sinh vi phạm kỷ luật là gì?

Biên bản xử lý học sinh vi phạm kỷ luật là văn bản được lập ra để để ghi chép về việc xử lí học sinh vi phạm nội quy của nhà trường.

Mục đích lập Biên bản xử lý học sinh vi phạm kỷ luật là để cảnh cáo, răn đe các em học sinh nhận ra được những hành động vi phạm của mình là sai lầm. Từ đó nhìn nhận lại lỗi lầm, sửa chữa để không mắc phải lỗi đó nữa.

Xem thêm: 199+ hình ảnh em bé đáng yêu, dễ thương nhất, hot nhất thế giới

Ngoài những quy định về nội quy trong trường học các cấp của ngành giáo dục, ở mỗi trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, cao đẳng đại học đều có nội quy riêng của nhà trường. Học sinh nào vi phạm nội quy ấy sẽ bị nhắc nhở hoặc phạt cảnh cáo, nếu lỗi vi phạm ảnh hưởng tới nề nếp, chất lượng học tập thì sẽ bị lập biên bản xử lý kỷ luật đối với học sinh đó. Khi bị lập biên bản sẽ có sự tham gia không chỉ ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn mà còn xin ý kiến của phụ huynh.

2. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------

BIÊN BẢN(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm …...

Địa điểm: Tại phòng học lớp .........................................

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: ......................dạy môn: ..................

Họ và tên học sinh vi phạm: ...........................

Đã phạm lỗi:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Cán bộ lớpHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)Giáo viênHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------

BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: Tiết .... thứ ..... ngày ... tháng ... năm ...

2. Thành phần: Giáo viên bộ môn ..........., lớp trưởng, học sinh vi phạm

3. Địa điểm: Phòng học ............ trường .....................

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ................. tiến hành lập biên bản vi phạm kỷ luật đối với học sinh ................................ lớp .......... vì đã vi phạm lỗi sau:

......................................................................

......................................................................

.........., ngày ... tháng ... năm ...

Học sinh vi phạm

Lớp trưởng

Giáo viên bộ môn

4. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------

BIÊN BẢN“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc … giờ ... ngày ... tháng …. năm……

Tại lớp …..... trường THCS……..................................

Chúng tôi gồm có:

1.……………..Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm

2.……………..Chức vụ: Lớp trưởng

3.……………...

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ … đối với em:

NỘI DUNG

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc … giờ ... cùng ngày.

ngày … tháng … năm …
HS vi phạm nội quy(Ký,ghi rõ họ tên)Lớp trưởng(Ký,ghi rõ họ tên)GVCN(Ký,ghi rõ họ tên)

5. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KỶ LUẬT HỌC SINH(V/v: xử lý kỷ luật học sinh vi phạm do đánh nhau)

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động trường …………………Căn cứ nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm ……

Địa điểm: Tại phòng học lớp ………………………

Thành phần tham gia:

Họ và tên giáo viên: ……………. dạy môn: ………….

Họ và tên học sinh vi phạm: ……………………………

Phụ huynh học sinh có vi phạm:

+ Bố:.....................................................

+ Mẹ:....................................................

Cùng một số thành viên trong lớp:

+.............................................................

+.............................................................

+.............................................................

Tường trình vụ việc:

………………………...............................

……………………..................................

……………….........................................

1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………

2. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

……………………………………………....

3. Ý kiến của học sinh vi phạm:

……………………………………………….

4. Ý kiến của các học sinh khác

………………………………………………..

– Căn cứ vào các quy định trên cùng với hành vi không đúng của học sinh………..Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh…………………… với hình thức..............

Bản thân học sinh…………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Cán bộ lớp(Ký và ghi rõ họ tên)Giáo viên chủ nhiệm(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------

BIÊN BẢN XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM

Hôm nay ngày .... tháng … năm ………..

Tại lớp ………. Trường ...........................

Thành phần gồm:

1.…………………………………………….

2..…………………………………………….

3..…………………………………………….

4..…………………………………………….

Tiến hành lập biên bản học sinh:…………

Đã vi phạm các nội dung sau trong giờ học môn:…………

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của giáo viên bộ môn:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của lớp:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

- Ý kiến của học sinh vi phạm:

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

…..…………………………………………….

Học sinh vi phạm(Ký và ghi rõ họ tên)Đại diện lớpHọ và tên(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viênHọ và tênt(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm và theo dõi bài viết của chúng tôi. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích về nội dung này. Nếu có thắc mắc hay cần tư vấn, quý bạn đọc vui lòng liên hệ với công ty luật ACC để chúng tôi có thể giải đáp và tư vấn cho quý bạn đọc một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.