Bài 6 Tin Học 12 Bài 6: Biểu Mẫu, Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12 Bài 6

Mục tiêu của bài xích Biểu mẫu nhằm mục đích giúp các em nắm được những lệnh với thao tác đại lý để sinh sản biểu mẫu; biết thực hiện thuật sĩ để chế tác biểu mẫu đối kháng giản, sử dụng biểu mẫu mã để hiển thị từng phiên bản ghi, sửa đổi biểu mẫu mã ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi văn bản của bài học kinh nghiệm dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 6 tin học 12

 

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

1.2. Sinh sản biểu mẫu sử dụng thuật sĩ

1.3.Các cơ chế làm việc của biểu mẫu

2. Rèn luyện Bài 6 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đápBài 6 Tin học tập 12

Biểu mẫu là một đối tượng người dùng trong database Access có phong cách thiết kế dùng để:

Hiển thị dữ liệu dưới dạng dễ dàng để xem, nhập cùng sửa dữ liệuThực hiện các thao tác trải qua các nút lệnh (do người xây dựng tạo ra)

Để thao tác làm việc với biểu mẫu, lựa chọn Forms trong bảng chọn đối tượng:

 

*

 

Hình 1.Cửa sổ csdl Quan
Li_HS cùng với trang biểu mẫu

Tạo biểu chủng loại mới:Có 2 biện pháp thực hiện

Cách 1:Nháy lưu ban vàoCreate size by kiến thiết viewđể trường đoản cú thiết kếCách 2:Nháy lưu ban vàoCreate form by using wizardđể cần sử dụng thuật sĩ

Tạo biểu mẫu theo cách 2 (dùng thuật sĩ) được tiến hành theo công việc sau:

Bước 1. Nháy lưu ban vào
*
;Bước 2. Trong hộp Form Wizard:Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;Chọn các trường đưa vào chủng loại hỏi tự ô Available Fiels;Nháy Next để tiếp tục.

 

*

 

Hình 2.Tạo biểu mẫu cần sử dụng thuật sĩ

Bước 4. Trong công việc tiếp theo, chọn bố cục tổng quan biểu mẫu mã (hình 3), chẳng hạn dạng Cột (Columnar) rồi chọn kiểu mang đến biểu mẫu, chẳng hạn kiểu chuẩn (Standard) (hình 4).

 

*

 

Hình 3. Chọn bố cục tổng quan biểu mẫu mã dạng cột

*

 

Hình 4. Chọn biểu mẫu mã kiểu
Standard

Bước 5. Gõ tên bắt đầu cho biểu mẫu mã (hình 5)Chọn thương hiệu tiêu đề Form, chọn:Open the form to view or enter information: Xem xuất xắc nhập thông tinModify the form"s design: Sửa thay đổi thiết kế.Chọn Finish để hoàn thành.Ta đã gồm biểu chủng loại dạng cột có dạng như hình 6

 

*

 

Hình 5. Gõ tên new cho biểu mẫu

 

*

 

Hình 6. Biểu mẫu mã dạng cột

Chỉnh sửa biểu chủng loại trong chế độ thiết kế:

Ta gửi sang chế độ thiết kế (hình 7) để cố kỉnh đổi hình thức biểumẫu.

 

*

 

Hình 7. Biểu mẫu mã ở chế độ thiết kế

Tại đây ta hoàn toàn có thể thực hiện:

Thay đổi nội dung các tiêu đề;Sử dụng phông chữ giờ Việt;Thay đổi size trường (thực hiện nay khi bé trỏ có dạng mũi tên nhị đầu như những hình 8ahình 8b);Di chuyển vị trí các trường (thực hiện nay khi con trỏ tất cả dạng bàn tay như hình8c),...

 

*

 

Hình 8.Chỉnh sửa biểu mẫu mã trong chế độ thiết kế

 

1.3.Các cơ chế làm câu hỏi của biểu mẫu


Cũng như với bảng, hoàn toàn có thể làm bài toán với biểu mẫu trong nhiều cơ chế khác nhau: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế,...Chế độ trang tài liệu của biểu mẫu có thể chấp nhận được thực hiện những thao tác cập nhật và tìm kiếm kiếm thông tin hệt như với trang tài liệu của bảng.Việc cập nhật dữ liệu trong biểu mẫu thực tế là cập nhật dữ liệu trên bảng tài liệu nguồn.

Dưới đây họ xét kĩ rộng hai chính sách làm bài toán với biểu mẫu hay được dùng là chế độ biểu mẫu mã (hình 9)và chế độ thi công (hình 10).

 

*

 

Hình 9.Biểu mẫu mã trong chế độ biểu mẫu

 

*

 

Hình 10.Biểu mẫu mã trong chế độ thiết kế

a. Chính sách biểu mẫuChế độ biểu mẫu là chế độ có giao diện thân mật và gần gũi được sử dụng để cập nhật dữ liệu.Để thao tác với chính sách biểu mẫu, triển khai một trong những cách sau:Cách 1: Nháy đúp con chuột ở tên biểu mẫu.Cách 2: lựa chọn biểu chủng loại rồi nháy nút
*
.Cách 3: Nháy nút
*
(Form View) nếu vẫn ở chế độ thiết kế.b. Cơ chế thiết kếChế độ thiết kế là cơ chế giúp: xem, sửa, xây cất biểu mẫu mới
Để thao tác làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:Cách 1: Chọn tên biểu mẫu mã rồi nháy nút
*
Cách 2: Nháy nút nếu sẽ ở chính sách biểu mẫu
*

Một số thao tác rất có thể thực hiện nay trong cơ chế thiết kế:

Thêm/bớt, chuyển đổi vị trí, size các trường dữ liệu;Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và những tiêu đề;Tạo phần lớn nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bạn dạng ghi đầu, bản ghi.

 

 
Môn : Tin học tập 12

Lý thuyết tin 12 bài bác 6 và gợi ý giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài xích Biểu mẫu.

 

Lý thuyết tin 12 bài xích 6

1. Khái niệm

Biểu chủng loại là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access có phong cách thiết kế để:

Hiển thị tài liệu trong bảng bên dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu

Thực hiện các thao tác thông qua những nút lệnh (do người kiến tạo tạo ra).

Lưu ý: những biểu mẫu mà ta xét tại đây chỉ dựa trên các bảng, biểu chủng loại cũng rất có thể là mẫu hỏi.

Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng:

 
*
*
*
*

Tại đây ta rất có thể thực hiện:Thay thay đổi nội dung các tiêu đề;Sử dụng fonts chữ tiếng Việt;Thay đổi form size trường
Di đưa vị trí những trường
Sau khi thay đổi lưu biểu mẫu

3. Các cơ chế làm việc của biểu mẫu

Cũng như với bảng, rất có thể làm câu hỏi với biểu mẫu mã trong nhiều chế độ khác nhau.

Dưới đây bọn họ xét kĩ hơn hai chế độ làm bài toán với biểu mẫu hay được dùng là cơ chế biểu mẫu mã và cơ chế thiết kế.

Chế độ biểu mẫu

Chế độ biểu mẫu mã là cơ chế có giao diện thân thiện được thực hiện để cập nhật dữ liệu.

Để thao tác với chính sách biểu mẫu, triển khai một trong những cách sau:

Cách 1: Nháy đúp chuột ở thương hiệu biểu mẫu.Cách 2: lựa chọn biểu chủng loại rồi nháy nút

(Form View) nếu đã ở chế độ thiết kế.

Xem thêm:

Chế độ biểu mẫu cũng có thể chấp nhận được tìm kiếm, lọc, thu xếp thông tin.

Chế độ thiết kế

Chế độ xây dựng là chính sách giúp: xem, sửa, xây dựng cũ của biểu mẫu mới

Để thao tác làm việc với cơ chế thiết kế, thực hiện:

Cách 1: lựa chọn tên biểu chủng loại rồi nháy nút

Một số thao tác có thể thực hiện trong cơ chế thiết kế:

Thêm/bớt, biến đổi vị trí, kích cỡ các ngôi trường dữ liệu;Định dạng phông chữ cho những trường dữ liệu và những tiêu đề;Tạo phần đa nút lệnh (đóng biểu mẫu, đưa đến bạn dạng ghi đầu, phiên bản ghi cuối, …) để người tiêu dùng thao tác thuận lợi với dữ liệu.

Sơ đồ bốn duy tin 12 bài 6

 

Video bài giảng định hướng tin học tập 12 bài xích 6

Giải bài bác tập tin 12 bài 6

Hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc bài tập trang 54 SGK Tin học tập 12

Bài 1 trang 54 Tin 12

Hãy cho biết sự không giống nhau giữa chế độ biểu mẫu mã và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Trả lời

Sự khác biệt giữa chế độ biểumẫu và chính sách thiết kế:

– chế độ biểu mẫu: có thể xem, sửa, thêm bản ghi (thao tác như trên bảng) nhưng chủ yếu là nhằm nhập tài liệu (thường có thiết kế nhập mang đến từng bạn dạng ghi).

– cơ chế thiết kế: dùng để làm tạo hoặc sửa kết cấu của biểu mẫu như chọn các trường nên đưa vào biểu mẫu, chọn vị trí hợp lý và phải chăng của bọn chúng trên screen giao diện (thường giống các tài liệu chứa dữ liệu nguồn), tạo một vài nút lệnh thực hiện một vài thao tác.

Bài 2 trang 54 Tin 12

Hãy nêu lắp thêm tự các thao tác tạo biểu mẫu bởi thuật sĩ.

Trả lời

Thao tác sản xuất biểu mẫu bởi thuật sĩ:

Bước 1: Nháy đúp Create khung by using wizard;

Bước 2: Trong hộp thoại size Wizard;

– chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ bỏ ô Tables/Queries;

– Chọn những trường đưa vào biểu chủng loại từ ô Available Fields;

– Nháy Next nhằm tiếp tục.

Bước 3: Chọn bố cục tổng quan (layout) biểu mẫu, mẫu mã (style) biểu mẫu, thương hiệu biểu mẫu.

Bước 4: có thể đánh vệt chọn xuất hiện the khung to view or enter information giúp thấy hay nhập dữ liệu hoặc lựa chọn Modify the form’sdesign để đưa sang cơ chế thiết kế được cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.

Bài 3 trang 54 Tin 12

Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho từng học sinh

Trả lời

Các cách tạo biểu chủng loại để nhập cùng sửa thông tin cho mỗi học sinh:

Bước 1: có thể dùng thuật sĩ trước, lắp thêm tự làm việc như câu 2. Áp dụng cụ thể:

– Nháy lưu ban Create size by usingwizard;

– Trong vỏ hộp thoại size Wizard;

+ lựa chọn bảng HOC_SINH tự ô Tables/Queries;

+ Chọn các trường của bảng gửi vào biểu mẫu mã từ ô Available Fields bằng cách nháy vào nút >> ;

+ Nháy Next để tiếp tục.

– Chọn bố cục (layout) biểu mẫu là Columnar, mẫu mã (style) biểu chủng loại là Standard , tên biểu mẫu: NHAP THONG TIN HOC SINH.

– chọn Modify the form’s design để đưa sang chính sách thiết kế có thể chấp nhận được tiếp tục sửa biểu mẫu.

Bước 2: thiết kế thêm mang đến phù hợp

– đổi khác nội dung những tiêu đề;

– áp dụng phông chữ giờ Việt: chọn ô nhãn gồm chứa tên trường,nháy nút buộc phải chuột nhằm xuất hiệnbảng chọn tắt, nháy Properties, trong hành lang cửa số thuộc tính nhãn, chọn Font Name là Times New Roman , trong ô nhãn, gõ lại thương hiệu trường bằng văn bản Việt.

– thay đổi kích thước ô nhãn (hiện tên trường) cùng ô nhập dữ liệu (của Text Box). Thực hiện khicon trỏ có dạng mũi tên hai đầu.

– di chuyển vị trí các trường. Tiến hành khi bé trỏ tất cả dạng bàn tay.

– sau thời điểm thay đổi, nháy nút Save để lưu biểu mẫu.

Trắc nghiệm tin 12 bài bác 6

Những thắc mắc trắc nghiệm ôn tập kiến thức và kỹ năng tin học tập 12 bài 6

Câu 1. Để tạo biểu chủng loại ta chọn đối tượng nào bên trên bảng chọn đối tượng

A. Queries
B. Forms
C. Tables
D. Reports

Câu 2. trong Access, ta rất có thể sử dụng biểu mẫu để

A. Thống kê giám sát cho những trường tính toán
B. Sửa cấu tạo bảng
C. Xem, nhập với sửa dữ liệu
D. Lập báo cáo

Câu 3. trong Access, mong mỏi tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create form for using Wizard
B. Create khung by using Wizard
C. Create khung with using Wizard
D. Create khung in using Wizard

Câu 4. trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn

A. Create form in kiến thiết View
B. Create form by using Wizard
C. Create khung with using Wizard
D. Create khung by thiết kế View

Câu 5. Các thao tác làm việc thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm

A. đổi khác nội dung những tiêu đề
B. Sử dụng phông chữ tiếng Việt
C. Dịch rời các trường, đổi khác kích thước trường
D. Cả A, B cùng C gần như đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.