Bài 6 Tin Học 12 Bài 6: Biểu Mẫu, Giải Bài Tập Sgk Tin Học 12 Bài 6

Mục tiêu của bài Biểu mẫu nhằm mục đích giúp các em thế được những lệnh với thao tác cửa hàng để tạo biểu mẫu; biết sử dụng thuật sĩ để tạo thành biểu mẫu đơn giản, sử dụng biểu mẫu để hiển thị từng bản ghi, chỉnh sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời những em thuộc theo dõi câu chữ của bài học kinh nghiệm dưới đây.

Bạn đang xem: Bài 6 tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

1.2. Tạo thành biểu mẫu sử dụng thuật sĩ

1.3.Các chế độ làm bài toán của biểu mẫu

2. Rèn luyện Bài 6 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp
Bài 6 Tin học 12


Biểu mẫu là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access được thiết kế theo phong cách dùng để:

Hiển thị dữ liệu dưới dạng dễ dàng để xem, nhập cùng sửa dữ liệuThực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người kiến tạo tạo ra)

Để thao tác làm việc với biểu mẫu, lựa chọn Forms trong bảng lựa chọn đối tượng:

*

Hình 1.Cửa sổ csdl Quan
Li_HS cùng với trang biểu mẫu


Tạo biểu mẫu mới:Có 2 cách thực hiện

Cách 1:Nháy đúp vàoCreate form by design viewđể từ thiết kếCách 2:Nháy lưu ban vàoCreate khung by using wizardđể dùng thuật sĩ

Tạo biểu mẫu theo phong cách 2 (dùng thuật sĩ) được thực hiện theo quá trình sau:

Bước 1. Nháy lưu ban vào
*
;Bước 2. Trong hộp Form Wizard:Chọn bảng (hoặc chủng loại hỏi) trường đoản cú ô Tables/Queries;Chọn các trường gửi vào mẫu hỏi trường đoản cú ô Available Fiels;Nháy Next nhằm tiếp tục.

*

Hình 2.Tạo biểu mẫu cần sử dụng thuật sĩ

Bước 4. Trong quá trình tiếp theo, chọn bố cục biểu chủng loại (hình 3), chẳng hạn dạng Cột (Columnar) rồi lựa chọn kiểu đến biểu mẫu, ví dụ điển hình kiểu chuẩn chỉnh (Standard) (hình 4).

*

Hình 3. Chọn bố cục tổng quan biểu chủng loại dạng cột

*

Hình 4. Chọn biểu mẫu mã kiểu
Standard

Bước 5. Gõ tên mới cho biểu mẫu (hình 5)Chọn tên tiêu đề Form, chọn:Open the khung to view or enter information: Xem xuất xắc nhập thông tinModify the form"s design: Sửa thay đổi thiết kế.Chọn Finish để trả thành.Ta đã gồm biểu chủng loại dạng cột bao gồm dạng như hình 6

*

Hình 5. Gõ tên bắt đầu cho biểu mẫu

*

Hình 6. Biểu mẫu mã dạng cột

Chỉnh sửa biểu chủng loại trong chính sách thiết kế:

Ta gửi sang chế độ thiết kế (hình 7) để nỗ lực đổi hiệ tượng biểumẫu.

*

Hình 7. Biểu mẫu mã ở chính sách thiết kế

Tại phía trên ta hoàn toàn có thể thực hiện:

Thay thay đổi nội dung những tiêu đề;Sử dụng font chữ giờ đồng hồ Việt;Thay đổi kích cỡ trường (thực hiện tại khi con trỏ gồm dạng mũi tên nhị đầu như các hình 8ahình 8b);Di đưa vị trí các trường (thực hiện nay khi bé trỏ có dạng bàn tay như hình8c),...

*

Hình 8.Chỉnh sửa biểu mẫu trong chính sách thiết kế


1.3.Các chính sách làm việc của biểu mẫu


Cũng như với bảng, hoàn toàn có thể làm vấn đề với biểu mẫu trong nhiều cơ chế khác nhau: chế độ trang dữ liệu, chế độ thiết kế,...Chế độ trang tài liệu của biểu mẫu cho phép thực hiện những thao tác update và kiếm tìm kiếm thông tin giống hệt như với trang tài liệu của bảng.Việc update dữ liệu vào biểu mẫu thực tế là cập nhật dữ liệu trên bảng tài liệu nguồn.

Dưới đây bọn họ xét kĩ rộng hai chế độ làm bài toán với biểu mẫu hay được dùng là chế độ biểu mẫu mã (hình 9)chế độ xây đắp (hình 10).

*

Hình 9.Biểu mẫu mã trong chế độ biểu mẫu

*

Hình 10.Biểu chủng loại trong chế độ thiết kế

a. Chế độ biểu mẫuChế độ biểu mẫu là cơ chế có giao diện thân thiết được áp dụng để cập nhật dữ liệu.Để thao tác với chế độ biểu mẫu, tiến hành một trong các cách sau:Cách 1: Nháy đúp con chuột ở thương hiệu biểu mẫu.Cách 2: lựa chọn biểu mẫu mã rồi nháy nút
*
.Cách 3: Nháy nút
*
(Form View) nếu sẽ ở chế độ thiết kế.b. Chính sách thiết kếChế độ thiết kế là cơ chế giúp: xem, sửa, xây cất biểu mẫu mã mới
Để thao tác với chế độ thiết kế, thực hiện:Cách 1: Chọn thương hiệu biểu mẫu mã rồi nháy nút
*
Cách 2: Nháy nút nếu sẽ ở cơ chế biểu mẫu
*

Một số thao tác có thể thực hiện nay trong cơ chế thiết kế:

Thêm/bớt, biến hóa vị trí, kích cỡ các trường dữ liệu;Định dạng fonts chữ cho những trường dữ liệu và những tiêu đề;Tạo các nút lệnh (đóng biểu mẫu, gửi đến phiên bản ghi đầu, bản ghi.

Môn : Tin học tập 12

Lý thuyết tin 12 bài xích 6 và trả lời giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài xích Biểu mẫu.


Lý thuyết tin 12 bài 6

1. Khái niệm

Biểu mẫu mã là một đối tượng người tiêu dùng trong cơ sở dữ liệu Access được thiết kế để:

Hiển thị tài liệu trong bảng dưới dạng dễ ợt để xem, nhập và sửa dữ liệu

Thực hiện tại các thao tác thông qua những nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

Lưu ý: các biểu chủng loại mà ta xét ở đây chỉ dựa trên những bảng, biểu mẫu cũng có thể là mẫu hỏi.

Để thao tác với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng lựa chọn đối tượng:


*
*
*
*

Tại đây ta hoàn toàn có thể thực hiện:Thay thay đổi nội dung các tiêu đề;Sử dụng phông chữ tiếng Việt;Thay đổi kích cỡ trường
Di đưa vị trí các trường
Sau khi đổi khác lưu biểu mẫu

3. Các chính sách làm bài toán của biểu mẫu

Cũng như cùng với bảng, rất có thể làm việc với biểu mẫu mã trong nhiều chính sách khác nhau.

Dưới đây họ xét kĩ hơn hai chính sách làm việc với biểu mẫu thường dùng là chính sách biểu mẫu mã và chế độ thiết kế.

Chế độ biểu mẫu

Chế độ biểu mẫu mã là chính sách có giao diện thân thiện được sử dụng để update dữ liệu.

Để thao tác làm việc với cơ chế biểu mẫu, thực hiện một trong các cách sau:

Cách 1: Nháy đúp loài chuột ở thương hiệu biểu mẫu.Cách 2: lựa chọn biểu chủng loại rồi nháy nút

(Form View) nếu đang ở cơ chế thiết kế.

Chế độ biểu mẫu cũng được cho phép tìm kiếm, lọc, bố trí thông tin.

Xem thêm: Mũi Trẻ Sơ Sinh Khụt Khịt - Trẻ Sơ Sinh Khụt Khịt Mũi Cần Xử Trí Như Thế Nào

Chế độ thiết kế

Chế độ xây dựng là cơ chế giúp: xem, sửa, kiến tạo cũ của biểu mẫu mã mới

Để thao tác làm việc với cơ chế thiết kế, thực hiện:

Cách 1: chọn tên biểu chủng loại rồi nháy nút

Một số thao tác rất có thể thực hiện nay trong cơ chế thiết kế:

Thêm/bớt, biến hóa vị trí, kích cỡ các trường dữ liệu;Định dạng font chữ cho những trường dữ liệu và những tiêu đề;Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối, …) để người dùng thao tác dễ dãi với dữ liệu.

Sơ đồ bốn duy tin 12 bài 6


Video bài xích giảng định hướng tin học tập 12 bài bác 6

Giải bài bác tập tin 12 bài bác 6

Hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi bài tập trang 54 SGK Tin học tập 12

Bài 1 trang 54 Tin 12

Hãy cho biết sự khác nhau giữa cơ chế biểu chủng loại và chính sách thiết kế của biểu mẫu.

Trả lời

Sự khác biệt giữa chế độ biểumẫu và chế độ thiết kế:

– cơ chế biểu mẫu: rất có thể xem, sửa, thêm bạn dạng ghi (thao tác như trên bảng) nhưng chủ yếu là nhằm nhập tài liệu (thường được thiết kế nhập cho từng bản ghi).

– chính sách thiết kế: dùng làm tạo hoặc sửa cấu tạo của biểu chủng loại như chọn những trường cần đưa vào biểu mẫu, chọn vị trí phải chăng của chúng trên màn hình hiển thị giao diện (thường giống các tài liệu chứa dữ liệu nguồn), tạo một số trong những nút lệnh thực hiện một số thao tác.

Bài 2 trang 54 Tin 12

Hãy nêu trang bị tự các làm việc tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ.

Trả lời

Thao tác chế tác biểu mẫu bằng thuật sĩ:

Bước 1: Nháy đúp Create size by using wizard;

Bước 2: Trong hộp thoại khung Wizard;

– lựa chọn bảng (hoặc chủng loại hỏi) từ ô Tables/Queries;

– Chọn các trường gửi vào biểu mẫu từ ô Available Fields;

– Nháy Next nhằm tiếp tục.

Bước 3: Chọn bố cục (layout) biểu mẫu, mẫu mã (style) biểu mẫu, thương hiệu biểu mẫu.

Bước 4: có thể đánh vết chọn mở cửa the form to view or enter information giúp thấy hay nhập dữ liệu hoặc lựa chọn Modify the form’sdesign để gửi sang chế độ thiết kế chất nhận được tiếp tục sửa biểu mẫu.

Bài 3 trang 54 Tin 12

Hãy nêu công việc tạo biểu mẫu để nhập cùng sửa thông tin cho mỗi học sinh

Trả lời

Các cách tạo biểu chủng loại để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh:

Bước 1: có thể dùng thuật sĩ trước, trang bị tự thao tác như câu 2. Áp nguyên tắc thể:

– Nháy đúp Create form by usingwizard;

– Trong vỏ hộp thoại khung Wizard;

+ chọn bảng HOC_SINH trường đoản cú ô Tables/Queries;

+ Chọn những trường của bảng gửi vào biểu mẫu từ ô Available Fields bằng phương pháp nháy vào nút >> ;

+ Nháy Next để tiếp tục.

– Chọn bố cục tổng quan (layout) biểu mẫu là Columnar, kiểu dáng (style) biểu mẫu là Standard , tên biểu mẫu: NHAP THONG TIN HOC SINH.

– chọn Modify the form’s design để gửi sang cơ chế thiết kế chất nhận được tiếp tục sửa biểu mẫu.

Bước 2: thiết kế thêm mang đến phù hợp

– đổi khác nội dung những tiêu đề;

– thực hiện phông chữ giờ đồng hồ Việt: chọn ô nhãn gồm chứa thương hiệu trường,nháy nút yêu cầu chuột để xuất hiệnbảng chọn tắt, nháy Properties, trong cửa sổ thuộc tính nhãn, lựa chọn Font Name là Times New Roman , trong ô nhãn, gõ lại tên trường bằng chữ Việt.

– đổi khác kích thước ô nhãn (hiện thương hiệu trường) cùng ô nhập dữ liệu (của Text Box). Tiến hành khicon trỏ có dạng mũi tên hai đầu.

– dịch rời vị trí các trường. Tiến hành khi con trỏ tất cả dạng bàn tay.

– sau thời điểm thay đổi, nháy nút Save nhằm lưu biểu mẫu.

Trắc nghiệm tin 12 bài xích 6

Những thắc mắc trắc nghiệm ôn tập kiến thức và kỹ năng tin học 12 bài 6

Câu 1. Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng người tiêu dùng nào trên bảng chọn đối tượng

A. Queries
B. Forms
C. Tables
D. Reports

Câu 2. trong Access, ta hoàn toàn có thể sử dụng biểu mẫu để

A. Giám sát và đo lường cho các trường tính toán
B. Sửa cấu trúc bảng
C. Xem, nhập cùng sửa dữ liệu
D. Lập báo cáo

Câu 3. vào Access, ước ao tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create size for using Wizard
B. Create khung by using Wizard
C. Create size with using Wizard
D. Create size in using Wizard

Câu 4. vào Access, ước ao tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn

A. Create form in kiến thiết View
B. Create form by using Wizard
C. Create form with using Wizard
D. Create khung by design View

Câu 5. Các làm việc thay đổi bề ngoài biểu mẫu, gồm

A. Biến hóa nội dung những tiêu đề
B. Sử dụng phông chữ giờ Việt
C. Dịch chuyển các trường, thay đổi kích thước trường
D. Cả A, B cùng C phần nhiều đúng

Trên đây là những kỹ năng trọng trọng tâm và phía dẫn vấn đáp các câu hỏi tin 12 bài 6 được toyotahungvuong.edu.vn tổng hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x