Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11, Giải Bài Tập Hóa Học 11, Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

bài 1: Sự điện li bài xích 2: Axit, bazơ cùng muối bài bác 3: Sự năng lượng điện li của nước. P

Bạn đang xem: Bài tập hóa học lớp 11

H. Chất thông tư axit-bazơ bài bác 4: bội nghịch ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li bài xích 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Bội nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch những chất điện li bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

bài xích 7: Nitơ bài 8: Amoniac cùng muối amoni bài 9: Axit nitric với muối nitrat bài 10: Photpho bài xích 11: Axit photphoric cùng muối photphat bài bác 12: Phân bón hóa học bài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và những hợp chất của chúng bài 14: Bài thực hành 2: đặc thù của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

bài 15: Cacbon bài 16: Hợp hóa học của cacbon bài bác 17: Silic với hợp chất của silic bài xích 18: Công nghiệp silicat bài bác 19: Luyện tập: tính chất hóa học tập của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ

bài xích 20: mở đầu về hóa học hữu cơ bài xích 21: công thức phân tử hợp chất hữu cơ bài 22: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ bài xích 23: làm phản ứng hữu cơ bài bác 24: Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân tử và phương pháp cấu tạo

Chương 5: Hiđrocacbon no

bài xích 25: Ankan bài bác 26: Xicloankan bài bác 27: Luyện tập: Ankan với xicloankan bài 28: Bài thực hành số 3: phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và đặc thù của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

bài 29: Anken bài 30: Ankađien bài bác 31: Luyện tập: Anken và ankađien bài 32: Ankin bài bác 33: Luyện tập: Ankin bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

bài bác 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm bài 37: mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên Bài 38: hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài 40: Ancol bài bác 41: Phenol bài bác 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol bài 43: Bài thực hành thực tế 5: đặc thù của etanol, glixerol cùng phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

bài 44: Anđehit - Xeton bài 45: Axit cacboxylic bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic bài bác 47: Bài thực hành 6: đặc thù của anđehit cùng axit cacboxylic

Hóa 11 - Giải Hoá 11 - bài xích tập Hóa 11

Ngoài soạn văn lớp 11 ngắn nhất, soạn bài xích lớp 11, Vn
Doc mời chúng ta tham khảo giải thuật bài tập hóa 11 cùng với các giải mã bài tập chất hóa học 11 sgk cơ bản, tài liệu học tập môn hoá học tập lớp 11, đề thi học tập kì 1, đề thi học kì 2 môn lý lớp 11.


Giới thiệu
Chính sách

Xem thêm:

Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Lời giải hóa học 11 sách mới liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều xuất xắc nhất, cụ thể sẽ giúp học sinh lớp 11 thuận tiện soạn, làm bài xích tập chất hóa học 11 từ kia học giỏi môn Hóa 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.