Trùng Roi Sống Trong Ruột Mối Thuộc Mối Quan Hệ:, Trùng Roi Sống Trong Ruột Mối

CÙNG NHAU TIẾN HÓA

Loạt bài xích này tôi xin giới thiệu về Đồng tiến hóa (ĐTH Co-evolution). ĐTH là lúc có 2 hay những loài ảnh hưởng đến sự TH của nhau. ĐTH xẩy ra khi đầy đủ loài không giống nhau có những quan hệ sinh thái gần gũi như:

Những loài cộng sinh.Vật ăn thịt/con mồi cùng kí sinh/vật chủNhững loại cạnh tranh.

Đầu tiên ta nói về chịu ảnh hưởng hay nói một cách khác là cộng sinh bắt buộc. CS là khi 2 hay các loài sinh vật sống phổ biến và có tác dụng lợi mang đến nhau. CS có CS không yêu cầu (anh với tôi hợp tác và ký kết đôi bên cùng có lợi thì tốt, không thì thôi lỡ có lỗ anh cố mà chịu đựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x