LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT FA CUP, ĐỘI VÔ ĐỊCH SẼ NHẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN?

(Lịch tranh tài bóng đá) Trân trọng ra mắt tới fan hâm mộ lịch tranh tài cúp FA 2022/2023.

Lịch trình FA Cup 2022/2023


5 vòng sớm nhất Loại bổ sung cập nhật Loại bổ sung cập nhật Vòng loại vòng sơ loại Vòng một số loại 1 loại 1 replay Vòng nhiều loại 2 loại 2 replay Vòng loại 3 loại 3 trả lời Vòng nhiều loại 4 Vòng 4 replay Vòng 1 Vòng 1 replay Vòng 2 Vòng 2 replay Vòng 3 Vòng 3 trả lời Vòng 4 Vòng 4 replay Vòng 5 Tứ kết bán kết bình thường kết

Lịch tranh tài Chung kết

Lịch tranh tài Bán kết

Lịch thi đấu Tứ kết

Lịch tranh tài Vòng 5

Lịch tranh tài Vòng 4 Replay

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_tab_link_cheo~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_link_phan_tich_highlight~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_ten_box_gom_nhom_giai_dau~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_xem_them_giai_dau~~chuyen_muc_287~~id_tin_682532~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
I4Ny
Is
In
Bh
Z2VDYXRl
Z29ye
V8y
NGgi
Oi
JOb25l
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Y4Mj
Uz
Mi
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"
Tất cả tất cả Cải thiết yếu Xã hội Xuất bản Kinh doanh Thể thao giải trí Lifestyle công nghệ Âm nhạc Phim hình ảnh Đời sống Sức khỏe du lịch Giáo dục Ẩm thực năng động Sao Đô thị

*

Lampard chế tạo thống kê tệ nhất lịch sử hào hùng Chelsea

0

Lần đầu tiên trong lịch sử vẻ vang 118 năm của Chelsea bao gồm một HLV lose cả 4 trận trước tiên cùng CLB.

Bạn đang xem: Lịch thi đấu chung kết fa cup, đội vô địch sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

*

Antony đổi thái độ khi Maguire đến ăn mừng

0

Khoảnh tự khắc đáng để ý diễn ra ở phần đa phút cuối trận chiến hạ 2-0 của MU trước Nottingham làm việc vòng 31 Premier League tối 16/4 (giờ Hà Nội).

*

MU kiêng Man city ở bán kết FA Cup

0

Lá thăm may rủi gửi MU chạm mặt Brighton, Man City tuyên chiến và cạnh tranh Sheffield United ở vòng bán kết FA Cup mùa giải năm nay.

*

Sir Alex: Rashford chưa hẳn "số 9"

0

Sir Alex Ferguson khuyên nhủ MU nên đầu tư chi tiêu mang về một trung phong trung tâm bất chấp phong độ ghi bàn hoàn hảo nhất của Marcus Rashford.

*

Rashford đã hay thì đứt dây đàn?

0

Tiền đạo số 1 Manchester United cần được tránh gặp mặt lại cơn ác mộng chấn thương từng kéo lùi sự nghiệp của anh ấy trong quá khứ.

*

Arsenal vỡ vạc mộng sống cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh?

0

Tham vọng giữ khoảng cách lớn cùng với Manchester city của thầy trò HLV Mikel Arteta rã tành sau chuỗi trận thuyệt vọng đầu tháng này.

*

Eriksen nghỉ tranh tài dài hạn

0

"Christian Eriksen đề xuất nghỉ tranh tài trong một thời gian dài vày chấn thương đôi mắt cá", website MU thông báo tối 31/1 (giờ Hà Nội).

*

Cú vào bóng khiến cho Eriksen bắt buộc chống nạng

0

Tiền vệ lao động chính của MU dính gặp chấn thương sau trận chiến thắng 3-1 trước Reading trên FA Cup rạng sáng 29/1 (giờ Hà Nội).

*

Trung vệ Ipswich Town lắc đầu về dự AFF Cup

0

Cầu thủ của Ipswich Town và đang rất được mượn bởi vì Gillingham, Elkan Baggott, xác thực không về bên Indonesia dự AFF Cup 2022.

*

HLV Bento chỉ trích Liên đoàn bóng đá hàn quốc

0

Huấn luyện viên Paulo Bento cho rằng Liên đoàn láng đá hàn quốc không bảo đảm các tuyển chọn thủ dù World Cup 2022 đã cận kề.

Xem thêm: Luyện Thi Đại Học Môn Vật Lý Luyện Thi Thpt Quốc Gia, Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí Hiệu Quả

*

Tottenham thua đội bét bảng Premier League

0

Rạng sáng 10/11 (giờ Hà Nội), Spurs thua trận Nottingham 0-2 sinh hoạt vòng 3 Carabao Cup.

*

Trung vệ cao 1,94 m lập cột mốc mới cho bóng đá Indonesia trên Anh

0

Elkan Baggott tạo ra sự lịch sử cùng với tư biện pháp là cầu thủ Indonesia đầu tiên thi đấu nghỉ ngơi FA Cup.

*

Mùa giải thảm thảm kịch của MU thời Louis Van Gaal

0

“Chúng tôi trải sang 1 mùa giải, đúng ra là nhị mùa giải, tệ sợ với Louis”, Michael Carrick kể lại.

*

Canh bạc tình thất bại của Pep Guardiola

0

Man thành phố tan giấc mộng ăn ba mùa này trong chiều tối HLV trưởng của mình đưa ra những ra quyết định liều lĩnh và đề nghị trả giá đến điều đó.

*

Liverpool vượt qua Man thành phố trong trận đấu gồm 5 bàn chiến hạ

0

Sadio Mane lập cú lưu ban trong trận win 3-2 của Liverpool trước Man thành phố ở cung cấp kết FA Cup buổi tối 16/4 (giờ Hà Nội).

*

Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh gay cấn quay lại

0

Cú vấp váp trước Tottenham thuộc đà bám đuổi gắt gao từ bỏ Liverpool khiến cho Man City cần thiết nghĩ nhanh chóng về bài toán giành danh hiệu Premier League mùa giải năm nay.

*

Lời xác minh của Thomas Tuchel

0

Việc rất ít người đoán được ý đồ giải pháp của Thomas Tuchel là tại sao Chelsea chơi thăng hoa cùng với chuỗi 11 trận bất bại.

*

MU chạm trán Leicester sinh hoạt tứ kết FA Cup

0

Vượt qua West say mê ở vòng 16 nhóm FA Cup, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục phải đụng trán một địch thủ không hề dễ dàng chịu.

*

Man Utd gặp mặt Liverpool sinh sống vòng 4 FA Cup

0

Hành trình chinh phục danh hiệu FA Cup của "Quỷ đỏ" gặp phải chướng ngại vật phệ ngay từ bỏ vòng 4.

*

FA Cup quay trở lại sau 3 tháng trợ thì hoãn - cuộc nội chiến Ngoại hạng Anh

0

Vòng tứ kết FA Cup trở về vào 27/6, sau hơn 3 tháng trợ thì hoãn vì chưng dịch Covid-19, cùng với 8 câu lạc cỗ góp mặt phần lớn đang tranh tài ở giải siêu việt Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.