DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2023, ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2023

Trường Đại học tập Công nghiệp TPHCM năm 2023 tuyển sinh huấn luyện và đào tạo 45 ngành với bốn phương thức xét tuyển: kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, học tập bạ, ưu tiến xét tuyển chọn thẳng, hiệu quả thi ĐGNL ĐHQGTPHCM.

Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào về tối 22/8. 

*

*


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh công nghiệp

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp tp hcm năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp tp hcm năm 2023 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp tphcm năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Công Nghiệp tphcm - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL hồ chí minh - Xem ngay lập tức
Điểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A01; D01; D96; C01 27
2 7340115 Marketing A01; D01; D96; C01 28.5
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D96; C01 25
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 29
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A01; D01; D90; C01 27
6 7340201 Tài thiết yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 27.25
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 26
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D96 26.5
9 7380107 Luật ghê tế A00; D01; D96; C00 28.25
10 7380108 Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 26.25
11 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D90; C01 25 Chương trình CLC
12 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D90; C01 23
13 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; D90; C01 24.5
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D90; C01 26.5
15 7510206 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) A00; A01; D90; C01 22
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa A00; A01; D90; C01 26
17 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; A01; D90; C01 24
18 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 23
19 7480108 Công nghệ kỹ thuật trang bị tính A00; A01; D90; C01 25.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 27.5
21 7720201 Dược học A00; B00; D07; C08 27.5
22 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D07; C02 22
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 25
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 26
25 7540106 Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm A00; B00; D90; D07 23.75
26 7720497 Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm A00; B00; D90; D07 23
27 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D90; C01 24.5
28 7540204 Công nghệ dệt, may A00; D01; D90; C01 22
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D90; C01 22.5
30 7580205 kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; D90; C01 21
31 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường B00; D96; D90; C02 21
32 7850103 Quản lý khu đất đai A01; D01; D96; C01 21
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D90; D14; D15 25.5
34 7340101C Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình CLC
35 7340115C Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
36 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
37 7340201C Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình CLC
38 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
39 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
40 7380107C Luật khiếp tế A00; D01; D96; C00 26 Chương trình CLC
41 7380108C Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 23 Chương trình CLC
42 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
43 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D90; C01 22.5 Chương trình CLC
44 7510203C Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; D90; C01 23.5 Chương trình CLC
45 7510205C Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
46 7510206C Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
47 7510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
48 7510301C Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
49 7510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
50 7480108C Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
51 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26 Chương trình CLC
52 7510401C Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; C02 21 Chương trình CLC
53 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
54 7420201C Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
55 7220201K Ngôn ngữ Anh D01; D96; D14; D15 25.5 Chương trình liên kết với Đại học quốc tế với Đại học Angelo State University
56 7850101K Quản lý tài nguyên với môi trường B00; D96; D90; C02 21 Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học tập Angelo State University
57 7480101K Khoa học trang bị tính A00; A01; D01; D90 26 Chương trình links với Đại học thế giới với Đại học Angelo State University
58 7340201K Tài thiết yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình link với Đại học thế giới với Đại học tập Angelo State University
59 7340101K Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học Angelo State University
60 7340115K Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình link với Đại học thế giới với Đại học Angelo State University
61 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình links với Đại học thế giới với Đại học tập Angelo State University
62 7340301Q Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ACCA
63 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học tập Angelo State University
64 7340302Q Kiểm toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ICAEW
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại phía trên

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp tp hà nội 2023 theo cách thức xét điểm thi tốt nghiệp thpt đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.

*

*

*


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp tp. Hà nội năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Xem thêm:

Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Công Nghiệp hà nội - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm tư duy ĐHBKHN - Xem ngay
Điểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 27.23
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.09
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 27.34
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 26.68
5 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 27.2
6 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14; C00 26.59
7 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 27.95
8 7310612 Trung Quốc học D01; D04 26.27
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 27.7
10 7340115 Marketing A00; A01; D01 28.1
11 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01 27.36
12 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 27.61
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01 27.6
14 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 27.78
15 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 27.57
16 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 27.29
17 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01 28.76
18 7480102 Mạng máy tính và media dữ liệu A00; A01 28.04
19 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 28.43
20 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 28.27
21 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01 28.13
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 29.23
23 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01 27.63
24 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01 28.55
25 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 27.99
26 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 27.07
27 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 28.6
28 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; A01 27.52
29 7519007 Năng lượng tái tạo A00; A01 26.3
30 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 27.6
31 75103021 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh A00; A01 26.68
32 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01 28.94
33 75103031 Kỹ thuật cấp dưỡng thông minh A00; A01 26.76
34 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; A01 26.8
35 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07 26.83
36 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; B00; D07 28.6
37 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01; D01 26.4
38 7510213 Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp A00; A01 26.16
39 7510204 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử ô tô A00; A01 27.65
40 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 27.17
41 7520116 Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực A00; A01 26.81
42 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01 27.68
43 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; B00; D07 25.78
44 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 25.1
45 7720203 Hóa dược A00; A01; D01 ---
46 7810101 Du lịch D01; D14 25.92
47 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A01; D01; D14 27.26
48 7810201 Quản trị khách hàng sạn A01; D01; D14 27.07
49 7810202 Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống A01; D01; D14 26.27
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh 19
2 7340115 Marketing 19.75
3 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh 18.9
4 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng 18.95
5 7340301 Kế toán 17.95
6 7340302 Kiểm toán 18.25
7 7340404 Quản trị nhân lực 18.2
8 7340406 Quản trị văn phòng 17.45
9 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 20.75
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 tại đây
Điểm chuẩn xét điểm thi thpt 2023

Hiện trên điểm chuẩn trường Đại học tập Công Nghiệp hà nội thủ đô chưa được công bố


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7320113 Công nghệ nhiều phương tiện 16.82
2 7480101 Khoa học trang bị tính 15.16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.77
4 7480104 Hệ thống thông tin 16.51
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính 16.58
6 7480201 Công nghệ thông tin 15.43
7 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí 20.19
8 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 15.12
9 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô 15.15
10 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo 15.2
11 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử 15.84
12 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16.2
13 75103021 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh 15.54
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 15.16
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16.65
16 7510204 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử ô tô 16.66
17 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.85
18 7720203 Hóa dược 16.73
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại trên đây

2k6 gia nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và cung ứng học tập

*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.