Làm Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 1, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Sgk Toán Lớp 8

Home » đứng đầu 8+ giải toán 8 trang 8 mới nhất » Toán lớp 8 Tập 1 – Giải bài bác tập Toán lớp 8 Tập 1 tuyệt nhất


Giải bài xích tập Toán lớp 8 Tập 1 tốt nhất

Video Giải Toán 8 bài bác 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thức – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên Viet
Jack)

Với giải bài bác tập Toán lớp 8 Tâp 1 hay độc nhất được các Giáo viên những năm kinh nghiệm biên soạn bám sát đít nội dung sách giáo khoa Toán lớp 8 Tập 1 Đại số cùng Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về đơn vị môn Toán lớp 8. Ngoài ra là những bài tóm tắt định hướng Toán lớp 8 cùng bộ bài bác tập trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm có lời giải chi tiết cùng với bên trên 100 dạng bài bác tập Toán lớp 8 với rất đầy đủ đủ cách thức giải giúp cho bạn ôn luyện để được điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Làm bài tập toán lớp 8

Toán 8 Tập 1 – phần Đại số

Chương 1: Phép nhân với phép chia những đa thức

Bài 1: Nhân solo thức với đa thức
Bài 2: Nhân nhiều thức với đa thức
Luyện tập (trang 8-9)Bài 3: hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ
Luyện tập (trang 12)Bài 4: mọi hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: hầu như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tử
Bài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương pháp
Luyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối kháng thức cho đối chọi thức
Bài 11: phân chia đa thức cho đối kháng thức
Bài 12: phân chia đa thức một biến chuyển đã sắp đến xếp
Luyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Phần Đại số – Chương 2: Phân thức đại số

Toán 8 Tập 1 – phần Hình học

Phần Hình học – Chương 1: Tứ giác

Phần Hình học – Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác

Giải bài xích tập Toán lớp 8 bài 1: Nhân 1-1 thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 4:

– Hãy viết một 1-1 thức và một nhiều thức tùy ý.

– Hãy nhân đối chọi thức kia với từng hạng tử của nhiều thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 và đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– khi đó: nhiều thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 với x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: làm cho tính nhân:

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang gồm hai đáy bởi (5x + 3) mét cùng (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x với y.

– Tính diện tích mảnh vườn cửa nếu mang lại x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh vườn trên theo x cùng y là:

– nếu x = 3m và y = 2 mét thì diện tích s mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân

Lời giải:

………………………………

………………………………

………………………………

Giải bài bác tập Toán lớp 8 bài 2: Nhân đa thức với nhiều thức

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 2 trang 7: Nhân đa thức xy – 1 với nhiều thức x3 – 2x – 6.

Lời giải

( xy – 1).(x3 – 2x – 6) = xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)

= xy.x3 + xy.(-2x) + xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)

= x(1 + 3)y – x(1 + 1)y – 3xy – x3 + 2x + 6

= x4y-x2 y – 3xy – x3 + 2x + 6

= x4y – x3 – x2y – 3xy + 2x + 6

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 2 trang 7: làm tính nhân:

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5);

b) (xy – 1)(xy + 5).

Xem thêm: 10 loại thuốc trị nấm cho cá c loại thuốc chữa bệnh nấm, thối vây, túm lắc

Lời giải

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5)

= x.(x2 + 3x – 5) + 3.(x2 + 3x – 5)

= x.x2 + x.3x + x.(–5) + 3.x2 + 3.3x + 3.(–5)

= x3 + 3×2 – 5x + 3×2 + 9x – 15

= x3 + (3×2 + 3×2) + (9x – 5x) – 15

= x3 + 6×2 + 4x – 15.

b) (xy – 1)(xy + 5)

= xy.(xy + 5) + (–1).(xy + 5)

= xy.xy + xy.5 + (–1).xy + (–1).5

= x2y2 + 5xy – xy – 5

= x2y2+ 4xy – 5.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 2 trang 7: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x với y, biết hai form size của hình chữ nhật đó là (2x + y) cùng (2x – y).

Áp dụng: Tính diện tích s hình chữ nhật khi x = 2,5 mét cùng y = 1 mét.

Lời giải

Biểu thức tính diện tích s hình chữ nhật là:

S = (2x + y).(2x – y)

= 2x.(2x – y) + y.(2x – y)

= 2x.2x + 2x.(–y) + y.2x + y.(–y)

= 4×2 – 2xy + 2xy – y2

= 4×2 – y2

Áp dụng : khi x = 2,5 mét với y = 1 mét

⇒ S = 4.2,52 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 24 mét vuông

Bài 7 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): có tác dụng tính nhân

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2×2 + x – 1)(5- x)

Lời giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1)

= x2.(x – 1) + (–2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

= x2.x + x2.(– 1) + (– 2x).x + (–2x).(–1) + 1.x + 1.(–1)

= x3 – x2 – 2×2 + 2x + x – 1

= x3 – (x2 + 2×2) + (2x + x) – 1

= x3 – 3×2 + 3x – 1

b) (x3 – 2×2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2×2 + x – 1).5 + (x3 – 2×2 + x – 1).(–x)

= x3.5 + (–2×2).5 + x.5 + (–1).5 + x3.(–x) + (–2×2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5×3 – 10×2 + 5x – 5 – x4 + 2×3 – x2 + x

= –x4 + (5×3 + 2×3) – (10×2 + x2) + (5x + x) – 5

= –x4 + 7×3 – 11×2 + 6x – 5

Ta có:

(x3 – 2×2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2×2 + x – 1).<–(5 – x)>

= – (x3 – 2×2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x4 + 7×3 – 11×2 + 6x – 5)

= x4 – 7×3 + 11×2 – 6x + 5.

Bài 8 (trang 8 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính nhân:

Lời giải:

b) (x2 – xy + y2)(x + y)

= (x2 – xy + y2).x + (x2 – xy + y2).y

= x2.x + (–xy).x + y2.x + x2.y + (–xy).y + y2.y

= x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3

= x3 + y3 + (xy2 – xy2) + (xy2 – xy2)

= x3 + y3

………………………………

………………………………

………………………………

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 trên khoahoc.toyotahungvuong.edu.vn

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và gia sư dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Đã có ứng dụng Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng….miễn phí. Tải ngay vận dụng trên app android và i
OS.

Nhóm học hành facebook miễn giá thành cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook cùng youtube:

Loạt bài xích Giải bài bác tập Toán lớp 8 | Để học xuất sắc Toán 8 của shop chúng tôi được biên soạn bám đít theo lịch trình Sách giáo khoa Toán 8 (Tập 1 và Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài bác tập Toán 8 cùng Để học tốt Toán 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các comment không phù hợp với nội quy comment trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Soạn Văn 8Soạn Văn 8 (bản ngắn nhất)Văn mẫu mã lớp 8Đề bình chọn Ngữ Văn 8 (có đáp án)Giải bài tập Toán 8Giải sách bài xích tập Toán 8Đề đánh giá Toán 8Giải bài xích tập vật dụng lý 8Giải sách bài tập đồ vật lí 8Giải bài tập hóa học 8Giải sách bài xích tập Hóa 8Lý thuyết – bài xích tập chất hóa học 8 (có đáp án)Giải bài bác tập Sinh học 8Giải bài xích tập Sinh 8 (ngắn nhất)Giải vở bài xích tập Sinh học 8Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8Giải bài xích tập Địa Lí 8Giải bài tập Địa Lí 8 (ngắn nhất)Giải sách bài xích tập Địa Lí 8Giải Tập bản đồ và bài xích tập thực hành thực tế Địa Lí 8Giải Vở bài xích tập Địa Lí 8Giải bài xích tập giờ đồng hồ anh 8Giải bài xích tập tiếng anh 8 thí điểm
Giải sách bài bác tập tiếng Anh 8 mới
Giải bài tập lịch sử dân tộc 8Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 8 (ngắn nhất)Giải Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 8Giải tập bản đồ lịch sử 8Giải bài bác tập GDCD 8Giải bài bác tập GDCD 8 (ngắn nhất)Giải sách bài bác tập GDCD 8Giải bài xích tập trường hợp GDCD 8Giải bài tập Tin học 8Giải bài tập công nghệ 8Giải bài bác tập công nghệ 8 (ngắn nhất)


Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Với giải bài bác tập Toán lớp 8 giỏi nhất, chi tiết bám gần kề sách Toán 8 Tập 1 cùng Tập 2 không hề thiếu Đại số và Hình học giúp học sinh thuận lợi biết phương pháp làm bài tập về nhà môn Toán 8.

Giải bài xích tập Toán 8

Mục lục Giải bài bác tập Toán lớp 8 Tập 1

Toán lớp 8 Phần Đại số - Chương 1: Phép nhân và phép chia những đa thức


Toán lớp 8 Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số


Toán lớp 8 Phần Hình học tập - Chương 1: Tứ giác


Toán lớp 8 Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác


Mục lục Giải bài bác tập Toán lớp 8 Tập 2

Toán lớp 8 Phần Đại số - Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.