HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL VÔ CÙNG HIỆU QUẢ

I – CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG trong EXCEL KẾ TOÁN 1/ Hàm SUMIF

a/ thực hiện hàm SUMIF vào việc:

– Kết chuyển các bút toán cuối kỳ

– Tổng hợp số liệu tự Bảng nhập liệu (BNL) lên Bảng bằng vận số tạo nên tháng/năm, lên Bảng Nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng hợp cần thu, đề nghị trả khách hàng….và những bảng tính gồm liên quan.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên excel

b/ công dụng hàm SUMIF: Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo điều kiện:

Cách lập sổ sách kế toán trên excel

VD: (đặt công thức tại showroom ô buộc phải tính)

2/ Hàm VLOOKUP:

a/ thực hiện hàm VLOOKUP vào việc:

– Tìm đơn giá Xuất kho từ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu xuất kho…

– tìm kiếm Mã hàng hóa, tên hàng hóa từ DMTK về Bảng Nhập Xuất Tồn

– search Số dư của vào đầu tháng N căn cứ vào cột Số dư cuối của mon N – 1.

– tìm kiếm số “Khấu hao (Phân bổ) lũy kế từ kỳ trước” của bảng khấu hao (bảng phân bổ chi phí) tháng N, địa thế căn cứ vào “Giá trị khấu hao (phân bổ) lũy kế” của mon N – 1.

– Và những bảng tính khác liên quan…

b/ công dụng hàm VLOOKUP:

– Hàm Vlookup là hàm tra cứu kiếm theo một điều kiện đã có: (Điều kiện đã tất cả gọi là “Giá trị để tìm kiếm”. VD: (đặt cách làm tại địa chỉ cửa hàng ô đề xuất tính) II. CÁCH CHUYỂN SỐ DƯ CUỐI NĂM TRƯỚC quý phái ĐẦU NĂM

– Vào số dư thời điểm đầu kỳ cho “Bảng phẳng phiu phát sinh tháng” (nhập vào TK đưa ra tiết, ví dụ: số dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).

– Vào số liệu đầu kỳ các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao TSCĐ, bảng tổng vừa lòng Nhập Xuất Tồn, và các sổ không giống (nếu có)

– chuyển lãi (lỗ) về năm trước (Căn cứ vào số dư đầu năm mới TK 4212 trong bảng CĐPS thông tin tài khoản để chuyển). Việc tiến hành này được định khoản trong bảng nhập tài liệu (BNL) và chỉ tiến hành 1 lần vào năm, vào thời điểm đầu năm. III. HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP LIỆU TRÊN BẢNG NHẬP LIỆU

– Cột ngày tháng ghi sổ: tháng ngày ghi sổ bởi hoặc sau ngày triệu chứng từ.

– Cột Số hiệu: Là số hiệu của Hóa đơn, của Phiếu thu (PT), Phiếu chi (PC), Giấy báo nợ (GBN), báo có (GBC), phiếu kế toán (PKT)…

– Cột Ngày hội chứng từ: Là ngày thực tế trên triệu chứng từ.

– Cột số phiếu Thu/Chi/Nhập/Xuất: Nhập số phiếu tương xứng với từng nghiệp vụ phát sinh liên quan.

Ví dụ: sau thời điểm định khoản hết những bút toán từ bệnh từ bạn tiến hành các bút toán vào cuối tháng -> tính ra lãi (lỗ) của một tháng ở bảng nhập dữ liệu -> triển khai “Tổng cùng số tạo nên Nợ/Có” của tất cả tháng bằng hàm SUBTOTAL. (BNL đúng khi tổng Nợ – tổng Có)

+)Cú pháp hàm: = SUBTOTAL(9, dãy ô đề xuất tính tổng)

+)Tổng phạt sinh mặt Nợ: = SUBTOTAL(9;G13:G190)

+)Tổng vạc sinh bên Có: =SUBTOTAL(9;H13:H190)

(Số 9 là cú pháp khoác định của hàm cho vấn đề tính tổng)

– Cột soát sổ số liệu theo tháng: dùng để làm in sổ cuối kỳ (khi in sổ mới làm)

– Cột chỉ tiêu lưu giao dịch chuyển tiền tệ: cần sử dụng gắn mã chỉ tiêu LCTT (khi lập LCTT new làm)

– Sau mỗi một nghiệp vụ bạn giải pháp ra một mẫu IV – HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP LIỆU trong EXCEL VỚI NHỮNG NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU 1/ những nghiệp vụ không tương quan đến Thu, Chi, Nhập, Xuất.

Với những nghiệp vụ này bạn không phải nhập liệu vào các cột: Số phiếu Thu/Chi/Nhập/Xuất, cột số lượng Nhập và con số Xuất. 2/ các nghiệp vụ tương quan đến buộc phải thu, phải trả.

– Hạch toán trên BNL chi tiết đến từng đối tượng, cố thể:

a.Nếu gây ra thêm khách hàng hoặc Nhà cung ứng mới – Thì buộc phải khai báo cụ thể đối tượng KH hoặc NCC bắt đầu bên bảng hạng mục tài khoản và đặt Mã thông tin tài khoản (Mã khách hàng hàng) cho KH/NCC đó, mặt khác định khoản cụ thể bên BNL theo Mã TK mới khai báo.

VD: công ty Cổ phần to gan lớn mật Dũng (là người tiêu dùng mới).

– cách 1: thanh lịch DMTK khai cụ thể tên khách hàng – doanh nghiệp Cổ phần mạnh bạo Dũng cùng với mã người tiêu dùng là: 1311 hoặc 131MD (Khai báo phía bên dưới TK 131) (Việc khai báo mã TK thế nào là tùy thuộc theo yêu ước quản trị của bạn)

– cách 2: Hạch toán bên BNL theo mã TK (Mã KH) vẫn khai báo cho doanh nghiệp Cổ phần táo bạo Dũng là: 1311 hoặc 131MD. B.Nếu không phát sinh khách hàng mới thì khi gặp các nghiệp vụ tương quan đến TK 131 với TK 331, bạn quay trở lại Danh mục TK rước Mã quý khách hàng đã tất cả để định khoản bên trên BNL.

3/ những nghiệp vụ Mua, bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ(TK 156, 155, 154 sửa chữa…..)

– Hạch toán bên trên BNL cụ thể đến từng mã hàng, nắm thể:

a/ ngôi trường hợp mua hàng hóa, nguyên vật liệu nhập kho:

4/ những nghiệp vụ phát sinh bắt đầu Công cụ luật hoặc TSCĐ (tức liên quan đến các TK 142, 242, 211) thì đề nghị làm 2 bước.

– bước 1: Định khoản mặt Bảng Nhập Liệu

– cách 2: phải sang bảng phân chia 142, 242, Bảng khấu hao TSCĐ để khai báo thêm quy định dụng cầm hoặc gia sản này vào bảng với tính ra số cần phân chia trong kỳ hoặc số yêu cầu trích khấu hao trong kỳ.

5/ các nghiệp vụ liên quan đến nguyên vật liệu xuất kho nhằm sản xuất các thành phẩm thì yêu cầu gắn thêm mã thành phẩm.

Ví dụ: khi xuất thép, que hàn,… để phân phối giá đỡ Điều hòa 9-12BTU thì khi xuất 152 bắt buộc thêm vào cột Mã thành quả là xuất cho thành phẩm làm sao đồng thời tiến hành nối thông tin tài khoản và mã sản phẩm luôn.

Mục đích để ship hàng cho vấn đề tính giá bán thành.

Chúc các bạn làm tốt các bước kế toán của mình! chúng ta cần tư vấn thêm hoặc bao gồm vướng mắc về nhiệm vụ kế toán xin tương tác với chúng tôi.

Xem thêm: Phòng Bệnh Đốm Trắng Cho Cá Bị Bệnh Đốm Trắng, Bệnh Nấm Chấm Li Ti Ở Cá

Chúng tôi khẳng định đào chế tạo kế toán chuyên nghiệp hóa nhất hiện giờ là:

“KẾ TOÁN XỬ LÝ-QUẢN TRỊ-PHÂN TÍCH”

Dù bạn trong bất kể ngành nghề nào thì cũng nên học phương pháp để quản lý cùng xử lý vấn đề theo chiều hướng giỏi nhất.

HÃY thâm nhập KHÓA HỌC CỦA DAVID CEO (DAVID KẾ TOÁN) ngay lập tức HÔM nay ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG TỐT NHẤT mang đến VIỆC VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

*
*
*
làm sổ sách kế toán trên excel

Cách tính giá thành đơn vị so với A sẽ bằng tổng giá trị ngân sách của A phân tách cho rổng số lượng A.

Cách tính đơn giá nhập A đã bằng solo giá của A cộng với túi tiền của đơn vị A.

Trường hợp bán sản phẩm hoá:

Khi lập tệp tin kế toán trong những trường hợp bán hàng hoặc là bán sản phẩm thì bạn cần phải thực hiện theo các bước như sau:

+ cách thứ nhất: Các mặt hàng được đẩy ra sẽ được khai báo vào Sổ Nhật cam kết chung, tuy nhiên bạn không cần phải khai báo đưa ra tiết, bạn chỉ việc thực hiện vấn đề hạch toán vào thông tin tài khoản có tổng số tiền là bao nhiêu, ghi vào phần “Cộng chi phí hàng” của hóa đối kháng của món đồ mà doanh nghiệp chào bán ra.

+ cách thứ hai, trong phiếu xuất kho, bạn phải khai báo cụ thể đối với các mặt hàng được doanh nghiệp bán ra theo trong phiếu xuất kho cùng hóa đơn.

Bạn rất cần phải vào hạng mục hàng hóa để đưa mã mặt hàng được xuất kho. Ngôi trường hợp mà doanh nghiệp tính giá hàng hóa xuất kho theo phương án bình quân vào cuối kỳ thì các bạn sẽ không bắt buộc phải triển khai hạch toán hay cây viết toán so với giá vốn của những loại sản phẩm & hàng hóa được buôn bán ra. Bài toán này chỉ được triển khai vào mỗi cuối tháng tiếp đến tập hòa hợp giá vốn vào kỳ.

Lưu ý rằng: Khi nhưng mà bạn triển khai bảng xuất kho thì bạn cần thống kê vào đó về số lượng. Trường hợp đang tính được đối kháng giá trong bảng Nhập kho, Xuất kho với Tồn lúc thì các bạn hãy áp dụng hàm Vlookup để tính đơn giá món đồ xuất kho tương ứng.

Cách có tác dụng sổ sách kế toán trên excel so với các cây bút toán kết chuyển cuối tháng

Để làm cho kế toán với những bút toán kết gửi vào thời điểm thời điểm cuối tháng thì bạn phải tiến hành thực hiện các quá trình:

– bạn cần thực hiện hạc toán so với các bút toán đối với tiền lương (vào thời điểm cuối tháng và địa thế căn cứ lấy số liệu nghỉ ngơi bảng lương).

– các bạn cần triển khai khấu hao gia sản cố định. Các bạn sẽ lấy tin tức số liệu trên bảng khấu hao gia sản cố định.

– bạn phải tiến hành việc phân chia các giá thành để chi trả.

– ở đầu cuối là triển khai kết chuyển so với thuế giá trị gia tăng của mặt hàng.

Cách làm cho sổ sách kế toán tài chính trên Excel – Lên những bảng biểu trong tháng

Các bảng biểu đề nghị phải thực hiện lập các tháng bao gồm: Bảng tổng hợp đối với Nhập kho, Xuất ko với các sản phẩm tồn kho + bảng tổng hợp về việc phân bổ các chi phí. Cùng nghiên cứu và phân tích kỹ hơn về những bảng biểu rất cần được lập mặt hàng tháng.

Lập bảng Nhập – Xuất – Tồn kho

Trong bảng Nhập/Xuất/Tồn kho sẽ có các thông tin:

– Cột về “Số lượng”, “Thành tiền” vào kỳ: bạn cần sử dụng hàm Sumif để thực hiện việc tập hợp những thông tin về con số và thành tiền từ phiếu nhập kho.

– Cột “Số lượng Xuất” vào ky thì các bạn cẫn dùng hàm Sumif.

– Cột Đơn giá chỉ xuất kho, bạn phải tính toán theo các công thức về 1-1 giá của mặt hàng vào cuối kỳ.

Nếu như bạn muốn lập bảng Nhập/Xuất/Tồn kho cho tất cả tháng tiếp sau đó thì chúng ta hãy xào luộc lại bảng mà bạn lập cần nên dán ngay bên dưới bảng của tháng trước, chỉ rước khung bảng mà quăng quật số liệu vào bảng. Đến tháng sau khoản thời gian tiến hành nhập số liệu thì các bạn chỉ vấn đề lấy các số liệu mới mà nhập vào các ô/cột tương ứng.

– Đối với các cột: Mã sản phẩm hóa, tên, đơn vị chức năng tính thì bạn cần dùng hàm Vlookup để thực hiện tìm kiếm những số dư của tháng trước.

Lập bảng Phân bổ giá cả trả trước

Đối cùng với bảng phân bổ ngân sách thì các bạn cũng lập các cột, những ô, những dòng và thực hiện hàm Vlookup, các bạn hoàn toàn rất có thể căn cứ vào số tháng đã có phân bổ, mức phân bổ và các thông tin về tài sản cố định. Chúng ta tạp cần một khung cố định sau đó xào luộc khung kia xuống phía bên dưới của tháng trước, áp dụng khung này đến tháng sau với chỉ việc nhập những số liệu new vào nhưng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.