Biến động điểm chuẩn đại học ngoại thương 2020, điểm chuẩn đại học ngoại thương 3 năm gần nhất

1. Điểm chuẩn&#x
A0;Đại Học Ngoại Thương cơ sở 1 20222. Điểm chuẩn&#x
A0;Đại Học Ngoại Thương 20213. Điểm chuẩn năm 20204. Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 20195. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) năm 20186. Điểm chuẩn chính thức năm 2017:7. Điểm chuẩn các ngành học năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2022 (Hà Nội) theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường công bố:

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương cơ sở 1 2022

Điểm chuẩn theo điểm thi THPT:Trường Đại học Ngoại thương thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện (thí sinh được xác định trùng tuyển chính thức khi tốt nghiệp THPT và được xác định trung tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của cơ sở tại Hà Nội như sau: Thông tin về trườngĐại Học Ngoại Thương là trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sứ mạng của trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tên Tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại thương
Tên tiếng Anh: Foreign Trade University
Tên viết tắt: FTU
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH01-01Nhóm ngành Luật
A0028,05NTH01-02Nhóm ngành (Kinh tế - Kinh; tế Quốc tế)A0028,50NTH02Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)A0028,45NTH03Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán)A0028,25NTH04Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh
D0137,55NTH05Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp
D0136,75NTH06Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung
D0139,35NTH07Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật
D0137,20NEW: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 là 23,8 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương 2020

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia

Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH01-01Nhóm ngành Luật
A0027NTH01-02Nhóm ngành (Kinh tế - Kinh; tế Quốc tế)A0028NTH02Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)A0027.95NTH03Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán)A0027.65NTH04Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh
D0136.25NTH05Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp
D0134.8NTH06Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung
D0136.6NTH07Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật
D0135.9
Điểm chuẩn đại học Ngoại thương (Hà Nội) năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và hệ chuyên của trường THPT chuyên.Điểm chuẩn trúng tuyển cơ sở phía bắc như sau:

Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2019

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2019Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
A0026.2NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
A0125.7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0125.7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0224.2NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0325.7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0425.7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0625.7NTH01Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
D0725.7NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh
A0026.25NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh
A0125.75NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh
D0125.75NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh
D0625.75NTH02Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh
D0725.75NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán
A0025.75NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán
A0125.25NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán
D0125.25NTH03Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán
D0725.25NTH04Ngành Ngôn ngữ Anh
D0134.3NTH05Ngành Ngôn ngữ Pháp
D0133.55NTH05Ngành Ngôn ngữ Pháp
D0331.55NTH06Ngành Ngôn ngữ Trung quốc
D0134.3NTH06Ngành Ngôn ngữ Trung quốc
D0432.3NTH07Ngành Ngôn ngữ Nhật
D0133.75NTH07Ngành Ngôn ngữ Nhật
D0631.75
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tại 2 cơ sở phía Bắc của Đại học Ngoại thương lần lượt là Hà Nội : 20,5 điểm ; Quảng Ninh: 17 điểm
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) năm 2018Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2018Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH01Kinh tế: Kinh tế quốc tế và Luật
A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D0724.1NTH02Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh
A00; A01; D01; D06; D0724.1NTH03Tài chính - Ngân hàng và Kế toán
A00; A01; D01; D0723.65NTH04Ngôn ngữ Anh
D0123.73NTH05Ngôn ngữ Pháp
D01; D0322.65NTH06Ngôn ngữ Trung
D01; D0423.69NTH07Ngôn ngữ Nhật
D01, D0623.7
Điểm chuẩn chính thức năm 2017:Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2017Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
A0028.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
A0127.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0127.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0226.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0327.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0427.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0627.25NTH01Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật
D0727.25NTH02Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật)A0028NTH02Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật)A0127NTH02Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật)D0127NTH02Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật)D0627NTH02Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế (CTTT Nhật)D0727NTH03Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
A0027.75NTH03Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
A0126.75NTH03Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
D0126.75NTH03Kế toán , Tài chính - Ngân hàng
D0726.75NTH04Ngôn ngữ Anh
D0127NTH05Ngôn ngữ Pháp
D0324.25NTH06Ngôn ngữ Trung
D0126.75NTH06Ngôn ngữ Trung
D0425.25NTH07Ngôn ngữ Nhật
D0127NTH07Ngôn ngữ Nhật
D0625.5NTH08Nhóm ngành Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh (tại Quảng Ninh)A00; A01; D01; D0718.75
Điểm chuẩn các ngành học năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương năm 2016Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
NTH08Kinh doanh quốc tế (tại Quảng Ninh)A00; A01; D0118NTH08Kế toán (tại Quảng Ninh)A00; A01; D0118NTH07Ngôn ngữ Nhật
D0632.66NTH07Ngôn ngữ Nhật
D0132.46NTH06Ngôn ngữ Trung
D0432.53NTH06Ngôn ngữ Trung
D0132.31NTH05Ngôn ngữ Pháp
D0331.77NTH04Ngôn ngữ Anh
D0133.03NTH03Tài chính - Ngân hàng
D07---NTH03Tài chính - Ngân hàng
A01; D0124.3NTH03Tài chính - Ngân hàng
A0025.8NTH03Kế toán
D07---NTH03Kế toán
A01; D0124.3NTH03Kế toán
A0025.8NTH02Kinh doanh quốc tếD06; D07---NTH02Kinh doanh quốc tếD0124.85NTH02Kinh doanh quốc tếA0124.83NTH02Kinh doanh quốc tếA0026.35NTH02Quản trị kinh doanh
D07---NTH02Quản trị kinh doanh
D0124.85NTH02Quản trị kinh doanh
A0124.83NTH02Quản trị kinh doanh
A0026.35NTH01Luật
D07---NTH01Luật
A01; D0124.95NTH01Luật
A0026.45NTH01Kinh tế quốc tếD07---NTH01Kinh tế quốc tếA01; D01; D0324.95NTH01Kinh tế quốc tếA0026.45NTH01Kinh tếD0625.05NTH01Kinh tếD0425.3NTH01Kinh tếD0223.5NTH01Kinh tếA01; D01; D0324.95NTH01Kinh tếA0026.45
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) cùng thông tin điểm của các năm trước mà các em có thể tham khảo.
Chọn nghề gì? Các công cụ khám phá bản thân Quản trị sự nghiệp trọn đời TIN TỨC Học bổng
*

Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Luật luôn là những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Ngoại thương qua các năm. Ngay bây giờ, hãy cùng Hướng nghiệp toyotahungvuong.edu.vn cập nhật điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại thương trong 5 năm vừa qua nhé!

Năm 2020, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 28,15 điểm. Tại cơ sở Hà Nội, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế là 28 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 20 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Năm 2019, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh vẫn là nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao nhất tại cả ba cơ sở của Trường ĐH Ngoại thương, nhưng điểm chuẩn thấp hơn năm 2020 từ 2 - 3 điểm.

Tương tự, năm 2018, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 24,25 điểm. Tại cơ sở Hà Nội, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật và nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất là 24,1 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 17 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Sau đây làđiểm chuẩn vào Trường ĐH Ngoại thương trong 5 năm gần đây để quý phụ huynh, học sinh tham khảo và đưa ra lựa chọn trước khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2021.

*

*
*

Năm 2021, Trường ĐH Ngoại thương tuyển 3.990 chỉ tiêu tại cả 3 cơ sở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Trong đó, 1.200 chỉ tiêu tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; 2.790 chỉ tiêu tuyển theo các phương thức khác.

Xem thêm: Bài Hát Người Hát Tình Ca ” Đêm Nhạc Đáng Nhớ Của Uyên Linh Tại Trixie

Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh theo 6 phương thức gồm:

Phương thức 1 - Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia, đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên.Phương thức 2 - Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và Ngôn ngữ thương mại.Phương thức 3 - Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và Ngôn ngữ thương mại.Phương thức 4 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, áp dụng cho các chương trình tiêu chuẩn.Phương thức 5 - Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2021, áp dụng cho các chương trình tiêu chuẩn.Phương thức 6 - Xét tuyển thẳng (dự kiến 3% chỉ tiêu) được thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và nhà trường.

Hướng nghiệp toyotahungvuong.edu.vnhy vọng bài viết đã đem lại cho các bạn những thông tin bổ ích.Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn Hướng nghiệp, vui lòng đăng ký thông tintại đâyhoặc để lại bình luận ở dưới bài viết này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.