Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 1, Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 1

Bạn đang xem nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 (Sách mới) 13 Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ Anh (Có đáp án) ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy vấn thông tin các bạn cần nhanh lẹ nhất nhé.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 1


Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 năm 2022 – 2023 tất cả 13 đề thi sách Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo, tất cả đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình theo lịch trình mới.

Đồng thời, những em học viên lớp 1 tham khảo, thuận lợi ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận tiện rộng để sẵn sàng cho bài xích kiểm tra cuối học tập kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của Pgdphurieng.edu.vn:


Mục Lục bài xích Viết


Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống
Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đề đánh giá học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1

I. Circle the odd one out. Write

II. Look & complete

III. Write the words in the correct order.

1. Can’t / I / fly

2. Can / catch / He

3. Read / can’t / She

4. Ride / can / bike / a / I

5. Soccer / can / play / He

IV. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Đáp án đề đánh giá học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1

I.

1. Scarf

2. Skirt

3. Pants

4. Shirt

II.

1. Eating

2. Taking

3. Brushing

4. Cleaning

5. Talking

6. Singing

III.

1. I can’t fly.

2. He can catch.

3. She can’t read.

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Cho Bé 3, Websites Học Tiếng Anh Miễn Phí Cho Bé

4. I can ride a bike.

5. He can play soccer.

IV.

1. Mother

2. Park

3. Father

4. Cycling

5. Flying

6. Dog

Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề chất vấn học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1

I. Look at the picture & complete the words

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. Teddy bear

B. Doll

C. Tiger

2. A. Bananas

B. Apples

C. Foot

3. A. Father

B. Face

C. Foot

4. A. Bus

B. Sun

C. Truck

5. A. Monkey

B. Water

C. Mouse


III. Write

1.

I can see a ________________

2.

He is ____________________

3.

That’s a _________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1

I. Look at the picture và complete the words

1. Garden

2. Bell

3. Horse

4. Cake

II. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề kiểm soát học kì 2 môn giờ Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the pictures và complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. T _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read & match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A.

2. What toy bởi you like?

– I lượt thích dolls

B.

3. I have two hands

C.

Execise 3: Read and circle the correct answer

1.

A. Stand up

B. Line up

2.

A. Teddy bear

B. Robot

3.

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the pictures và complete the words

1. Ear

2. Bedroom

3. Truck

4. Bathroom

5. Teddy bear

6. Kite

Exercise 2: Read và match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. B

2. B

3. A


Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 (Sách mới) 13 Đề thi học kì 2 lớp 1 môn giờ Anh (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích nhớ là để lại phản hồi và review giới thiệu website với mọi người nhé. Thực tâm cảm ơn.


TOP 8 Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để gây ra đề thi cuối học tập kì 1 đến học sinh của bản thân theo lịch trình mới.


Với 8 đề thi cuối học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 1, những em thế được cấu trúc, biết cách phân bổ thời gian làm bài xích cho hợp lí để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi học tập kì 1 năm 2022 - 2023 sắp tới. Xung quanh ra, gồm thể đọc thêm bộ đề thi cuối học tập kì 1 môn Toán, giờ Việt lớp 1. Mời thầy cô và các em cùng thiết lập miễn phí:

Bộ đề thi kì 1 môn tiếng Anh 1 sách mới


Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1

Exercise 1: Look at the picture và match

1.

A. Fish

2.

B. Cake

3.

C. Duck

4.

D. Bell

5.

E. Garden

Exercise 2: Complete these words

1. _ air

2. P _ ncil

3. Ch_ps

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor


Exercise 3: Read and tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

A. ☐

B. ☐

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture và match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read & tick

1. A

2. B

3. A

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture & match

1. A. Truck
2. B. Stand up
3. C. Six
4. D. Paper
5. E. Eraser

Exercise 2: Count & write

1. _______________ cars

2. __________ pens

3. _______________ cats


Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture và match

1. B 2. D 3. A 4. E 5. C

Exercise 2: Count và write

1. Two cars

2. Six pens

3. Five cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. F _ _ h

2. C _ r

3. A _ _ _ _

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture and match


1.

2.

3.

4.

5.


A. Eight

B. Balloon

C. Notebook

D. Three

E. Guitar


Đáp án đề đánh giá Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word


Fish
Car
Apple
Doll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is

2. Is

3. Isn’t

4. Is

5. Isn’t

Exercise 3: Look at the picture và match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

.....


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương

toyotahungvuong.edu.vn


76
Lượt tải: 25.017 Lượt xem: 110.758 Dung lượng: 4,6 MB
Liên kết cài đặt về

Link toyotahungvuong.edu.vn chính thức:

cỗ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp một năm 2022 - 2023 (Sách mới) toyotahungvuong.edu.vn

Các phiên bạn dạng khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi

Tài liệu tìm hiểu thêm khác


Chủ đề liên quan


Mới nhất trong tuần


Tài khoản
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.