Bộ 6 đề kiểm tra 45 phút toán 8 chương 1 đại số (có đáp án 8 chương 1 đại số

Đề khám nghiệm 1 huyết chương 1 Đại số 8 gồm 13 đề đang giúp các bạn phát huy được tính chủ hễ trong học tập, luyện tập, củng cố và nâng cấp kiến thức cỗ môn Toán.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 45 phút toán 8 chương 1 đại số (có đáp án

Bộ đề chất vấn 1 tiết chương 1 Đại số lớp 8 được biên soạn bám quá sát nội dung chương trình học vào SGK Toán 8. Thông qua đó giúp quý thầy, cô giáo gây ra đề bình chọn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của con em theo từng chương và quan trọng giúp những em rèn luyện củng ráng và nâng cấp kỹ năng giải toán để triển khai bài soát sổ chương I với thi học tập kì đạt kết quả tốt nhất. Vậy sau đây là TOP 13 đề bình chọn 1 tiết Toán 8 chương 1, mời chúng ta cùng sở hữu tại đây.


Bộ đề bình chọn chương 1 Đại số 8


Đề khám nghiệm chương 1 Đại số 8 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.

Câu 1: tác dụng của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2

B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2

C) 9x2y – 3x5+ 3x4

D) x – 3y + 3x2

Câu 2: công dụng của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:

A) x2– 4

B) x2+ 4

C) x2 – 2

D) 4 - x2

Câu 3: cực hiếm của biểu thức x + 2x + 1 trên x = -1 là:

A) 4

B) -4

C) 0

D) 2

Câu 4: tác dụng khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: công dụng của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:


A) 4x2– 5y + xy

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) 4x2 + 5y - xy

Câu 6: Đẳng thức như thế nào sau đấy là Sai:

A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3

B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)

C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức p. = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a/ x3 – x2y + 3x – 3y

b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + x

c/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8

Câu 3 (2 điểm): làm cho tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)

Câu 4 (1 điểm): đến x, y là 2 số khác nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính quý hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề soát sổ chương 1 Đại số 8 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.

Câu 1: kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: công dụng của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2- 9

Câu 3: quý giá của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: tác dụng của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một hiệu quả khác.

Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đó là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x - y)(x + y) = x2 – y2

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức sau: phường = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 3x – 3y

b/ x3 – 4x2 – xy2 + 4x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3

Câu 3 (2 điểm): có tác dụng tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)

Câu 4 (1 điểm): mang lại x, y là 2 số khác biệt thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Xem thêm: Vật Chứng Mong Manh Tập Cuối, Top 7 Phim Vật Chứng Mong Manh

Đề kiểm soát chương 1 Đại số 8 - Đề 3


I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: hiệu quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: công dụng của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2- 9

Câu 3: giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3

Câu 5: tác dụng của phép phân chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một công dụng khác.

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x - y)(x + y) = x2 – y2

II. Từ bỏ luận(7 điểm)

Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: phường = 2.(a + b)(a – b) + (a - b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 7x – 7y

b/ x3 – 6x2 – xy2 + 9x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15

Câu 3 (2 điểm): có tác dụng tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x - 3) : (2x2 + 3)

Câu 4 (1 điểm): mang lại x, y là 2 số không giống nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm) tiến hành phép tính:

(2x2 – 3yz + x3)

b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xy

c) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)

Câu 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2

c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3

Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử :

a) x2– y2– 2x – 2y

b. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2

Bài 4: (2 điểm)

a, Rút gọn biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2

b. Làm tính phân tách : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )

Bài 5: (1 điểm) tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12

Bài 6: (1 điểm) tìm n ∈ Z nhằm 2n2 + 5n – 1 chia hết cho 2n - 1

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 5

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

A.x3-1 = 1-x3

B.(x-1)3=(1-x)3

C.(2x-1)2=(1-2x)2

D.(x-2)2=x2-2x +4

Câu 2: Khai triển hằng đẳng thức: (x -1)2 bằng:

A.x2-12

B. 1+2x +x2

C. 1-2x +x2

D.1-4x +x2

Câu 3: Tính: (a-2)(2+a) =…..

A.(a+2)2

B.(a-2)2

C.4-a2

D.a2-4

Câu 4: Tính tích (x+2)(x2-2x+4)

A.x3+8

B.x3-8

C.(x+2)3

D.(x-2)3

II/Điền vào khu vực còn trống (...) trong số câu sau:

Câu 5:

a/ x2+6xy+........= (..............+3y)2

b/(x+2)(................-............... + 4)= x3+8

II. Trường đoản cú luận:

Câu 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a/x3-2x

b/(2x+3)(2x-3)-(2x+3)2

Câu 2: Tìm x biết: x(x-2008) –x+2008 =0


Câu 3: tìm kiếm GTNN của: x2-4x +1

Đề soát sổ chương 1 Đại số 8 - Đề 6

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1:Trong các xác minh sau, xác định nào đúng:

A.x3-1 = 1-x3

B.(x-1)3=-(1-x)3

C.(2x-1)3=(1-2x)3

D.(x-4)2=x2-4x +16

Câu 2:Khai triển hằng đẳng thức: (x -3)2 bằng:

A.x2-32

B. 3+6x +x2

C. 9-6x +x2

D.9+6x +x2

Câu 3: Tính: (a-3)(3+a) =…..

A.(a+3)2

B.(a-3)2

C.a2-9

D.9-a2

Câu 4:Tính tích (x+1)(x2-x+1)

A.x3+1

B.x3-1

C.(x+1)3

D.(x-1)3

II/Điền vào khu vực còn trống (...) trong số câu sau:

Câu 5: a/ x2+8xy+........= (..............+4y)2 b/(x-3)(................+............... + 9)= x3-27

II. Tự luận:

Câu 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a/5x3-10x2 b/(2x+1)(2x-1)-(2x-1)2

Câu 2: tra cứu x biết: x(x+2009) -x-2009 =0

Câu 3: Tìm GTNN của: x2+6x - 1

Đề kiểm soát chương 1 Đại số 8 - Đề 7

I/Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

Câu 1:Trong các xác định sau, xác minh nào đúng:

A.x3-8 = 8-x3

B.(x-8)3=-(8-x)3

C.(3x-1)2=(1+3x)2

D.(x-4)2=x2-4x +16

Câu 2:Khai triển hằng đẳng thức: (x -5)2 bằng:

A.x2-52

B. 25-10x +x2

C. 25+10x +x2

D.25-5x +x2

Câu 3: Tính: (a+4)(4-a) =…..

A.(a+4)2

B.(a-4)2

C.16 -a2

D.a2-16

Câu 4:Tính tích (x+6)(x2-6x+36)

A.216+x3

B.x3-216

C.(x+6)3

D.(x-6)3

II/Điền vào khu vực còn trống (...) trong số câu sau:

Câu 5: a/ x2+14xy+........= (..............+7y)2 b/(3-x)(................+.............. + x2)= 27-x3*

Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại số (Có giải đáp – Đề 5)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1:Chọn hiệu quả sai:

A. 4x(2x2– 5x + 3) = 8x3– 20x2+ 12x

B. 5x(3x2– 6x – 1) = 15x3– 30x2– 5x

C. (–2x)( –3x2+ 4x –7) = –6x3– 8x2+ 14x

D. (–3x)( –x2– 3x – 4) = 3x3+ 9x2+ 12x

Câu 2:Giá trị của biểu thức x2– 4xy + 4y2tại x = 99 cùng y = một nửa là:

A. 9604 B. 9801 C. 10000 D. 10201

Câu 3:Đẳng thức nào tiếp sau đây không đúng?

A. X2– 6x + 9 = (x – 3)2

B. X2– 6x + 9 = (3 – x)2

C. X2– 6x + 9 = –(3 – x)2

Câu 4:Phân tích nhiều thức x2– y2– 2y – 1 thành nhân tử là:

A. (x + y)(x – y)(y – 1)

B. (x + y)(x – y)(y + 1)

C. (x + y + 1)(x + y – 1)

D. (x + y + 1)(x – y – 1)

Câu 5:Biết a + b = –7 và ab = 12. Giá trị của biểu thức a3+ b3là:

A. 91 B. –91 C. 84 D. –84

Câu 6:Kết quả của phép chia (10x2+ 23x – 5) : (2x + 5) là:

A. 5x – 1 B. 5x + 1

C. 5x – 5 D. 5x + 5

Phần từ luận(7 điểm)

Bài 1:(1,5 điểm) triển khai các phép tính:

a) (x2– 3x)(3x2– x + 4)

b) (6x3– x2– 14x + 3) : (2x – 3)

Bài 2:(2 điểm)

a) Rút gọn các biểu thức:

i) (x2– 5) – (x + 7)(x – 7)

ii) (5x + 1)2+ (5x – 1)2+ 2(5x + 1)(5x – 1)

b) Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức:

P = x2+ y2– 2x + 6y + 12

Bài 3:(2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x3+ 4x2– 2x – 8

b) 4x2– 25 + (2x + 5)2

Bài 4:(1,5 điểm)

a) search x biết (x + 3)2= (x + 3)(x – 3)

b) chứng minh A = (x + 1)(x +2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân chia hết mang lại x (với x ≠ 0)

Đáp án và khuyên bảo giải

Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1:C Câu 4:D

Câu 2:C Câu 5:B

Câu 3:B Câu 6:A

Phần trường đoản cú luận(7 điểm)

Bài 1:(1,5 điểm) thực hiện các phép tính:

a) (x2– 3x)(3x2– x + 4)

= 3x4– x3+ 4x2– 9x3+ 3x2-12x

= 3x4– 10x3+ 7x2– 12x

*

Vậy (6x3– x2– 14x + 3) : (2x – 3) = 3x2+ 4x – 1

Bài 2:(2 điểm)

a) Rút gọn những biểu thức:

i) (x2– 5) – (x + 7)(x – 7)

= (x2– 5) – (x2– 49)

= x2– 5 – x2+ 49 = 44

ii) (5x + 1)2+ (5x – 1)2+ 2(5x + 1)(5x – 1)

= <(5x + 1) + (5x – 1)>2

= (10x)2= 100x2

b) Ta có: phường = (x – 1)2+ (y + 3)2+ 2 ≥ 2 bởi vì (x – 1)2≥ 0; (y + 3)2≥ 0, với tất cả x, y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.