Cách Nạp Thẻ Vina Trả Trước & Sau 2022, 5 Cách Nạp Tiền Điện Thoại Vinaphone Trả Trước

tất cả
ALO(3)D(11)DT(2)Đăng ký gói cước 3G – 4G BIG Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng(17)Đăng ký gói cước 3G – 4G MAX Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng.(17)Đăng ký gói cước 3G – 4G Vinaphone nhóm M(7)HEY(15)V(5)VD(32)
tất cả3G – 4G – 5G Vinaphone sở hữu thêm(7)3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(6)3G – 4G – 5G Vinaphone tháng(48)Chưa hiển thị(2)Combo Thoại + Data Vinaphone(57)Combo Thoại + SMS + Data Vinaphone(43)Combo Thoại + SMS Vinaphone(10)Gói cước EZcom Vinaphone(10)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 năm(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 tháng(7)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 3 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 6 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(0)Gói cước Thoại Vinaphone(21)
tất cả01 ngày(17)03 ngày(2)07 ngày(5)15 ngày(1)180 ngày(32)30 ngày(102)360 ngày(31)90 ngày(24)Không giới hạn thời gian(7)
vớ cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ
tất cả
Khác(17)Ngừng duy trì kết nối Internet(113)Tiếp tục truy cập Internet với vận tốc thường(5)Tính cước theo gói mobile Internet đã sử dụng(1)Truy cập internet miễn mức giá với tốc độ thường(44)
tất cả15 sms - 25 sms25 sms - 35 sms35 sms - 45 sms45 sms - 55 sms55 sms - 65 sms65 sms - 75 sms75 sms - 85 sms85 sms - 95 sms95 sms - 105 sms105 sms - 115 sms115 sms - 125 sms125 sms - 135 sms135 sms - 145 sms145 sms - 155 sms155 sms - 165 sms165 sms - 175 sms175 sms - 185 sms185 sms - 195 sms195 sms - 205 sms205 sms - 215 sms215 sms - 225 sms225 sms - 235 sms235 sms - 245 sms245 sms - 255 sms255 sms - 265 sms265 sms - 275 sms275 sms - 285 sms285 sms - 295 sms295 sms - 305 sms305 sms - 315 sms315 sms - 325 sms325 sms - 335 sms335 sms - 345 sms345 sms - 355 sms355 sms - 365 sms365 sms - 375 sms375 sms - 385 sms385 sms - 395 sms395 sms - 405 sms405 sms - 415 sms415 sms - 425 sms425 sms - 435 sms435 sms - 445 sms445 sms - 455 sms455 sms - 465 sms465 sms - 475 sms475 sms - 485 sms485 sms - 495 sms495 sms - 505 sms505 sms - 515 sms515 sms - 525 sms525 sms - 535 sms535 sms - 545 sms545 sms - 555 sms555 sms - 565 sms565 sms - 575 sms575 sms - 585 sms585 sms - 595 sms595 sms - 605 sms605 sms - 615 sms615 sms - 625 sms625 sms - 635 sms635 sms - 645 sms645 sms - 655 sms655 sms - 665 sms665 sms - 675 sms675 sms - 685 sms685 sms - 695 sms695 sms - 705 sms705 sms - 715 sms715 sms - 725 sms725 sms - 735 sms735 sms - 745 sms745 sms - 755 sms755 sms - 765 sms765 sms - 775 sms775 sms - 785 sms785 sms - 795 sms795 sms - 805 sms805 sms - 815 sms815 sms - 825 sms825 sms - 835 sms835 sms - 845 sms845 sms - 855 sms855 sms - 865 sms865 sms - 875 sms875 sms - 885 sms885 sms - 895 sms895 sms - 905 sms905 sms - 915 sms915 sms - 925 sms925 sms - 935 sms935 sms - 945 sms945 sms - 955 sms955 sms - 965 sms965 sms - 975 sms975 sms - 985 sms985 sms - 995 sms995 sms - 1005 sms1005 sms - 1015 sms1015 sms - 1025 sms1025 sms - 1035 sms1035 sms - 1045 sms1045 sms - 1055 sms1055 sms - 1065 sms1065 sms - 1075 sms1075 sms - 1085 sms1085 sms - 1095 sms1095 sms - 1105 sms1105 sms - 1115 sms1115 sms - 1125 sms1125 sms - 1135 sms1135 sms - 1145 sms1145 sms - 1155 sms1155 sms - 1165 sms1165 sms - 1175 sms1175 sms - 1185 sms1185 sms - 1195 sms1195 sms - 1205 sms1205 sms - 1215 sms1215 sms - 1225 sms1225 sms - 1235 sms1235 sms - 1245 sms1245 sms - 1255 sms1255 sms - 1265 sms1265 sms - 1275 sms1275 sms - 1285 sms1285 sms - 1295 sms1295 sms - 1305 sms1305 sms - 1315 sms1315 sms - 1325 sms1325 sms - 1335 sms1335 sms - 1345 sms1345 sms - 1355 sms1355 sms - 1365 sms1365 sms - 1375 sms1375 sms - 1385 sms1385 sms - 1395 sms1395 sms - 1405 sms1405 sms - 1415 sms1415 sms - 1425 sms1425 sms - 1435 sms1435 sms - 1445 sms1445 sms - 1455 sms1455 sms - 1465 sms1465 sms - 1475 sms1475 sms - 1485 sms1485 sms - 1495 sms1495 sms - 1505 sms1505 sms - 1515 sms1515 sms - 1525 sms1525 sms - 1535 sms1535 sms - 1545 sms1545 sms - 1555 sms1555 sms - 1565 sms1565 sms - 1575 sms1575 sms - 1585 sms1585 sms - 1595 sms1595 sms - 1605 sms1605 sms - 1615 sms1615 sms - 1625 sms1625 sms - 1635 sms1635 sms - 1645 sms1645 sms - 1655 sms1655 sms - 1665 sms1665 sms - 1675 sms1675 sms - 1685 sms1685 sms - 1695 sms1695 sms - 1705 sms1705 sms - 1715 sms1715 sms - 1725 sms1725 sms - 1735 sms1735 sms - 1745 sms1745 sms - 1755 sms1755 sms - 1765 sms1765 sms - 1775 sms1775 sms - 1785 sms1785 sms - 1795 sms1795 sms - 1805 sms1805 sms - 1815 sms1815 sms - 1825 sms1825 sms - 1835 sms1835 sms - 1845 sms1845 sms - 1855 sms1855 sms - 1865 sms1865 sms - 1875 sms1875 sms - 1885 sms1885 sms - 1895 sms1895 sms - 1905 sms1905 sms - 1915 sms1915 sms - 1925 sms1925 sms - 1935 sms1935 sms - 1945 sms1945 sms - 1955 sms1955 sms - 1965 sms1965 sms - 1975 sms1975 sms - 1985 sms1985 sms - 1995 sms1995 sms - 2005 sms2005 sms - 2015 sms2015 sms - 2025 sms2025 sms - 2035 sms2035 sms - 2045 sms2045 sms - 2055 sms2055 sms - 2065 sms2065 sms - 2075 sms2075 sms - 2085 sms2085 sms - 2095 sms2095 sms - 2105 sms2105 sms - 2115 sms2115 sms - 2125 sms2125 sms - 2135 sms2135 sms - 2145 sms2145 sms - 2155 sms2155 sms - 2165 sms2165 sms - 2175 sms2175 sms - 2185 sms2185 sms - 2195 sms2195 sms - 2205 sms2205 sms - 2215 sms2215 sms - 2225 sms2225 sms - 2235 sms2235 sms - 2245 sms2245 sms - 2255 sms2255 sms - 2265 sms2265 sms - 2275 sms2275 sms - 2285 sms2285 sms - 2295 sms2295 sms - 2305 sms2305 sms - 2315 sms2315 sms - 2325 sms2325 sms - 2335 sms2335 sms - 2345 sms2345 sms - 2355 sms2355 sms - 2365 sms2365 sms - 2375 sms2375 sms - 2385 sms2385 sms - 2395 sms2395 sms - 2405 sms2405 sms - 2415 sms2415 sms - 2425 sms2425 sms - 2435 sms2435 sms - 2445 sms2445 sms - 2455 sms2455 sms - 2465 sms2465 sms - 2475 sms2475 sms - 2485 sms2485 sms - 2495 sms2495 sms - 2505 sms2505 sms - 2515 sms2515 sms - 2525 sms2525 sms - 2535 sms2535 sms - 2545 sms2545 sms - 2555 sms2555 sms - 2565 sms2565 sms - 2575 sms2575 sms - 2585 sms2585 sms - 2595 sms2595 sms - 2605 sms2605 sms - 2615 sms2615 sms - 2625 sms2625 sms - 2635 sms2635 sms - 2645 sms2645 sms - 2655 sms2655 sms - 2665 sms2665 sms - 2675 sms2675 sms - 2685 sms2685 sms - 2695 sms2695 sms - 2705 sms2705 sms - 2715 sms2715 sms - 2725 sms2725 sms - 2735 sms2735 sms - 2745 sms2745 sms - 2755 sms2755 sms - 2765 sms2765 sms - 2775 sms2775 sms - 2785 sms2785 sms - 2795 sms2795 sms - 2805 sms2805 sms - 2815 sms2815 sms - 2825 sms2825 sms - 2835 sms2835 sms - 2845 sms2845 sms - 2855 sms2855 sms - 2865 sms2865 sms - 2875 sms2875 sms - 2885 sms2885 sms - 2895 sms2895 sms - 2905 sms2905 sms - 2915 sms2915 sms - 2925 sms2925 sms - 2935 sms2935 sms - 2945 sms2945 sms - 2955 sms2955 sms - 2965 sms2965 sms - 2975 sms2975 sms - 2985 sms2985 sms - 2995 sms2995 sms - 3005 sms

Bạn loay hoay chưa biết cách hấp thụ thẻ Vinaphone dịch vụ cho thuê bao trả trước/sau của mình? Hay bạn có nhu cầu nạp thẻ tải skin vào game không tính tiền Fire khi sử dụng mạng Vinaphone? Hãy “bỏ túi” mọi phương thức nạp thẻ Vina hối hả từ Vin
ID nhé!


1. Các cách hấp thụ thẻ Vinaphone trả trước – trả sau

1.1. Hấp thụ tiền bằng tiện ích Vin
ID

Nạp tiền thông qua ứng dụng Vin
ID mặc dù nghe new nhưng lại rất kỳ an toàn và tiện nghi cho phần lớn người. 

*
Ứng dụng Vin
ID với nhiều tiện ích cực hay và ưu tiên hấp dẫn cho người dùng

Link tải ứng dụng Vin
ID:

Để hấp thụ tiền qua Vin
ID, bạn phải tải áp dụng hãy có tác dụng theo các bước sau:

Bước 1: Tạo/Đăng nhập vào Vin
ID, hôm nay hãy bảo vệ tài khoản các bạn đã hấp thụ số tiền bạn phải trong ứng dụng. Ví như chưa, hãy liên kết ví bank với thông tin tài khoản Vin
ID.

Bạn đang xem: Cách nạp thẻ vina trả trước

Bước 2: Tại home của ứng dụng, các bạn chọn Tiện ích => Trả trước.Bước 3: Nhập số điện thoại phải nạp, lựa chọn Mệnh giá và giao dịch thanh toán bằng ví năng lượng điện tử Vin
ID Pay
Bước 4: sau khi đã hoàn chỉnh thanh toán, bạn kiểm tra số tiền đang nạp bằng phương pháp kiểm tra Tin nhắn hệ thống trên điện thoại cảm ứng là xong.

1.2. Nạp tiền bởi thẻ cào

*
Lưu ý bạn phải kiểm tra bao bì và lớp bạc mỏng mảnh trên thẻ cào trước lúc trả tiền nhé

Đối với các loại thẻ cào truyền thống có lớp bội bạc che mã số, các bạn hãy làm theo công việc sau:

Bước 1: bạn cần đến các vị trí bán thẻ cào để mua thẻ cào Vinaphone.

(Bạn có thể đi đến những đại lý buôn bán tạp hóa, những tiệm net hoặc phần lớn nơi cung cấp thuốc lá là có thể mua được thẻ cào. Mặc dù nhiên, bạn cần cẩn trọng kiểm tra bản thiết kế và lớp bạc mỏng trên thẻ cào nhằm tránh mua đề nghị thẻ trả hoặc qua sử dụng.)

Bước 2: Cào vơi lớp bạc mỏng mảnh trên thẻ cào. Các bạn sẽ thấy một dãy số lượng xuất hiện, đây là Mã số thẻ cào.Bước 3: Sử dụng điện thoại cảm ứng cần nạp, bấm phím *100* rồi nhập Mã số thẻ cào ở trên. Bước 4: Kiểm tra lần tiếp nữa Mã số thẻ đã nhập. Bấm #OK (hoặc phím Gọi) là xong, bây giờ tiền sẽ tiến hành chuyển vào tài khoản.

* Lưu ý: bạn phải nhập đúng Mã số thẻ cào, trường hợp nhập không nên quá 5 lần thì hệ thống sẽ khóa chức năng nhập thẻ của bạn.

Bước 5: Hãy kiểm tra tin nhắn khối hệ thống tổng đài thông tin số tiền trong thông tin tài khoản để biết chi phí trong thẻ sẽ vào chưa. Nếu không thì quay trở về Bước 3.

1.3. Hấp thụ tiền bằng phương pháp gọi 18001091

Giống như những nhà mạng khác, Vinaphone cũng có thể có hệ thống người tiêu dùng trực tiếp thông qua điện thoại tư vấn 1800 1091. Mọi bạn sẽ được hỗ trợ nạp thẻ thẳng mà không bị tính cước tổn phí cuộc gọi.

(Tuy nhiên, bạn cần mua thẻ cào trước lúc gọi tổng đài cung ứng nhé!)

1.4. Hấp thụ tiền thông qua tài khoản ngân hàng

*
Sử dụng mạng internet Banking để nạp thẻ điện thoại

Đây là trong những cách sẽ thịnh hành trong số những năm ni với phương thức vô cùng nhanh chóng. Để rất có thể sử dụng phương thức này, bạn phải tài tài năng khoản bank có đk Internet Banking.

Xem thêm: Máy tính bảng samsung galaxy tab e t561, máy tính bảng samsung galaxy tab e 9

Nạp thẻ Vina qua tài khoản ngân hàng thực ra là bề ngoài mua thẻ điện thoại thông minh trực tuyến. Bạn phải sử dụng tiện ích của ngân hàng và search chức năng Nạp năng lượng điện thoại được tích hợp mặt trong. Chúng ta nhớ khám nghiệm số smartphone để hấp thụ đúng số thuê bao bạn phải nhé!

1.5. Nạp tiền bởi website Freedoo

*
Website Freedoo hoàn toàn có thể giúp các bạn nạp thẻ điện thoại cảm ứng thông minh nhanh chóng

Nạp thẻ smartphone trực tiếp qua website được review vô thuộc tiện lợi. Để hấp thụ thẻ qua Website, hãy có tác dụng theo các bước sau:

Bước 2: Nhập số năng lượng điện thoại buộc phải nạp, lựa chọn mệnh giá chỉ tiền bạn có nhu cầu mua hiển thị ngay mặt dưới. Bước 3: Ấn Nạp chi phí ngay rồi chọn ngân hàng cần thanh toán và điền khá đầy đủ các thông tin được yêu cầu.Bước 4: kiểm tra mục Tin nhắn trong điện thoại cảm ứng bạn, nếu Tổng đài nhờ cất hộ tin nhắn thông báo là bạn nạp tiền Vinaphone thành công.

1.6. Hấp thụ tiền bằng tiện ích My VNPT

Ứng dụng My VNPT là app ở trong phòng mạng Vinaphone được xuất hiện thêm để cung ứng đến khách hàng của hãng. Để hấp thụ thẻ với cách thức này, trước tiên bạn hãy cài áp dụng My VNPT trên di động của mình:

Bước 1: Sau khi trả tất cài đặt ứng dụng, bạn cần Tạo/Đăng nhập tài khoảnBước 2: Ở trang chủ, vào Menu => Nạp tiền => Thanh toán.Bước 3: Nhập SĐT của thuê bao đề nghị nạp thẻ. Lựa chọn Mệnh giá => Nạp tiền

* Lưu ý: bạn phải đăng ký thương mại dịch vụ Internet Banking trước đó.

Bước 4: chọn Ngân sản phẩm mà chúng ta đã đăng ký dịch vụ Internet Banking trước đó, rồi chọn mục Thanh toán.Bước 5: lựa chọn Tiếp tục và điền các thông tin còn trống mà áp dụng yêu cầu để hoàn tất giao dịch.

2. Giải pháp nạp thẻ Vinaphone vào game không tính phí Fire

2.1. Phía dẫn bí quyết nạp

Nắm được yêu cầu chơi game của các game thủ không tính tiền Fire, Vinaphone đã xúc tiến phương thức hấp thụ tiền trực tiếp thông qua các phương thức nhắn tin đơn giản. Để thực hiện cách này, các bạn hãy tuân theo sau:

Bước 2: Chọn hình tượng game free Fire, mau lẹ hiện ra hình thức nạp kim cương trên màn hình.
*
Chọn hình tượng game không lấy phí Fire để mua kim cươngBước 3: Lựa chọn hình tượng Vinaphone SMS để triển khai nạp thẻ.Bước 4: lựa chọn mệnh giá bán mà bạn có nhu cầu nạp (có các mức giá từ 10 nghìn đồng đến 200 ngàn đồng). Tiếp nối bấm Xử lý giao dịch là hoàn thành. Bước 5: Sau đó, hệ thống sẽ auto tạo cú pháp trên điện thoại, bạn chỉ cần Copy với Paste rồi gửi cho đầu số 888Bước 6: sau khoản thời gian hoàn tất, chúng ta xem tin nhắn thông báo nạp thẻ không tính tiền Fire thành công xuất sắc và đăng nhập vào tài khoản game để bình chọn Kim cương.

2.2. Các gói hấp thụ game không tính tiền Fire thông qua khối hệ thống Vinaphone SMS

Bạn muốn triển khai nạp game miễn phí Fire qua khối hệ thống SMS của Vinaphone, bạn cần đăng ký 1 trong những gói cước dưới đây. 

*
Đăng ký kết gói nạp nhằm nạp game dễ dàng

2.3. Những lưu ý khi hấp thụ qua Vinaphone SMS

Chỉ áp dụng cho những thuê bao di động trả trước có thời gian kích hoạt là 90 ngày và vận động 2 chiều.Mỗi đầu số chỉ triển khai nạp 1 triệu VNĐ/ ngày. Nhưng bạn có thể nhận tiền từ những chủ thuê bao không giống mà không xẩy ra giới hạn.

Bài viết trên Vin
ID vẫn tổng hợp hồ hết cách nạp thẻ Vinaphone theo nhiều phương thức để giúp bạn tham khảo. Hãy sử dụng ứng dụng Vin
ID để sở hữ thẻ nạp Vinaphone một cách tiện nghi hơn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.