33 tầng trời trong phật giáo phần 1 tam giới và 32 cảnh trời

33 tầng Trời vào Phật giáo là tư tưởng thường tuyệt bị tín đồ ta hiểu lầm nhất, đa phần cứ tưởng rằng: Tính từ dưới đất lên thì cõi Trời chỉ gồm 33 tầng.Sự thật thì 33 tầng Trời vào Phật giáo là chỉ đến cõi trời Đao Lợi Thiên, nói một cách khác là “Tam thập tam thiên”. Vị trí của tầng trời này nằm trong đỉnh núi Tu Di. Trung tâm của Cõi trời này là Thành Diệu Kiến, nơi cư trú của vị Đế Thích. Tám phương bao quanh thành Diệu-Kiến tất cả 32 thiên-xứ, từng nơi vày một vị thiên cốt yếu trị. Tía mươi nhị thiên-xứ nầy với trung đô của Đế-thích, phù hợp lại 33 thiên-xứ, nên gọi là Tam-thập-tam-thiên. Trường hợp tính từ khía cạnh đất lên đến cảnh trời Đao-lợi thì khoảng cách là 84.000 do-tuần.

Bạn đang xem: 33 tầng trời trong phật giáo


*
33 tầng Trời trong Phật giáo – Ảnh minh họa.
Có bao nhiêu Tầng Trời
Rốt cuộc thì tất cả bao nhiêu tầng trời? Để tiện cho những người học Phật sơ cơ nắm được căn phiên bản thì theo tởm dạy: Có tất cả 32 cảnh Trời, tính từ thấp mang lại cao như sau:Cõi Dục giới: bao gồm 6 cảnh TrờiKể từ dưới tầng tổ quốc của thế gian trở lên cho đến cảnh trời tha hóa tự tại rất nhiều gọi bình thường là cõi Dục, vì chưng chúng sinh vào cõi này đều phải có tham dục. Từ bên dưới đếm lên tất cả cả thảy sáu cảnh trời tuần tự đề cập ra như sau:Cảnh trời Tứ vương vãi (Tứ vương thiên). Vị bốn vị Đại thiên vương vãi phân chia cai quản bốn Đại cỗ châu, từng châu rộng lớn 42.000 do-tuần. Cung điện cư trú của từng vị đều phía trong phạm vi của một khía cạnh trời, một phương diện trăng.Cảnh trời Đao-lợi (Đao-lợi thiên). Tiếng Phạn Trāyastrṃśa, dịch âm là Đao-lợi, nghĩa là cha mươi ba, buộc phải cũng hotline là Cảnh trời 33 (Tam thập tam thiên). Trọng tâm là địa điểm cư trú của vị Đế Thích, tám phương tầm thường quanh,1 mỗi phương đều phải có bốn vị Đại thần phụ giúp, thích hợp thành đầy đủ số 33 nên có tên gọi như vậy, không phải là từ bên dưới lên trên gồm 33 tầng trời.Cảnh trời Dạ-ma (Dạ-ma thiên). Tự cảnh trời này trở lên, những người tu tiên không hề biết đến, nên các sách của Đạo gia không đề cập đến những tên này.Cảnh trời Đâu-suất (Đâu-suất thiên).Cảnh trời Hóa Lạc (Hóa Lạc thiên).Cảnh trời thoái hóa Tự tại (Tha Hóa Tự trên thiên).Sáu cảnh trời này, trải qua thời gian mỗi một kiếp rồi đều sẽ ảnh hưởng nạn lửa diệt hoại. Trong thời hạn tồn tại thì lâu mạng lâu năm ngắn cho đến cung năng lượng điện thành ấp như thế nào, hình thể, áo quần nặng nhẹ ra sao, đều có ghi rõ vào Đại tạng kinh, ở chỗ này không thể kể ra hết.Cõi sắc giới: có 18 cảnh TrờiBên trên cõi Dục tất cả cõi Sắc. điện thoại tư vấn tên bởi thế vì chúng sinh trong cõi này chỉ có thân thể mang hình sắc đẹp nhưng không tồn tại ái dục phái nam nữ. Từ dưới tính lên tất cả cả thảy là 18 cảnh trời, tuần tự nhắc ra như sau:1. Cảnh trời Phạm chúng (Phạm bọn chúng thiên)2. Cảnh trời Phạm Phụ (Phạm Phụ thiên)3. Cảnh trời Đại Phạm (Đại Phạm thiên)Ba cảnh trời này hầu như gọi phổ biến là những cảnh trời Sơ thiền (Sơ thiền thiên). Mỗi cảnh trời này sau khi trải qua thời hạn một kiếp cũng phần nhiều bị nàn lửa diệt hoại.4. Cảnh trời Thiểu quang quẻ (Thiểu quang thiên)5. Cảnh trời Vô Lượng quang đãng (Vô Lượng quang đãng thiên)6. Cảnh trời quang Âm (Quang Âm thiên)Ba cảnh trời này hồ hết gọi chung là những cảnh trời Nhị thiền (Nhị thiền thiên). Mỗi cảnh trời này sau thời điểm trải qua thời gian bảy kiếp đều sẽ bị nạn lụt to hủy hoại.7. Cảnh trời Thiểu Tịnh (Thiểu Tịnh thiên)8. Cảnh trời Vô Lượng Tịnh (Vô Lượng Tịnh thiên)9. Cảnh trời trở thành Tịnh (Biến Tịnh thiên)Ba cảnh trời này phần lớn gọi phổ biến là các cảnh trời Tam thiền (Tam thiền thiên). Từng cảnh trời này sau khi trải qua thời gian 64 kiếp đều sẽ bị nạn gió bão hủy hoại.10. Cảnh trời Phước sanh (Phước sanh thiên)11. Cảnh trời Phước Ái (Phước Ái thiên)12. Cảnh trời Quảng trái (Quảng trái thiên)13. Cảnh trời Vô Tưởng (Vô Tưởng thiên)Bốn cảnh trời này, cho đến cảnh trời Sắc cứu vớt Cánh vẫn nói mặt dưới, cộng phổ biến là 9 cảnh trời, mọi gọi chung là những cảnh trời Tứ thiền (Tứ thiền thiên), không còn bị các nạn lửa, nước và gió (gọi phổ biến làtam tai) làm cho hại được nữa.14. Cảnh trời Vô Phiền (Vô Phiền thiên)15. Cảnh trời Vô sức nóng (Vô nhiệt độ thiên)16. Cảnh trời Thiện loài kiến (Thiện con kiến thiên)17. Cảnh trời Thiện hiện tại (Thiện hiện tại thiên)18. Cảnh trời Sắc cứu Cánh (Sắc cứu giúp Cánh thiên)Năm cảnh trời này cũng được gọi phổ biến là năm cảnh trời Bất hoàn (Ngũ Bất trả thiên).Cả 18 cảnh trời như trên, chư thiên ở đó đều tu tập Phạm hạnh thanh tịnh cùng các pháp thiền định phước lạc, chỉ là mức độ các ít, sâu cạn rất khác nhau.Cõi Vô sắc giới: có 4 cảnh TrờiBên bên trên cõi Sắc lại có bốn cảnh trời.1. Cảnh trời không Vô Biên Xứ.2. Cảnh trời Thức vô biên Xứ3. Cảnh trời Vô download Xứ4.Cảnh trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.Chư thiên ở những cảnh trời này chỉ lâu hưởng kết quả do tu những pháp thiền định vô sắc, không hề nghiệp quả có hình sắc, nên người ta gọi chung là cõi Vô Sắc.Cảnh trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng là cao nhất trong tía cõi, chư thiên làm việc đó bao gồm tuổi thọ mang lại 84.000 đại kiếp, tuy thế thảy đa số chưa thấu rõ được chân trung khu sáng xuyên suốt mầu nhiệm, nên một khi phước trời đã không còn vẫn phải quay lại lưu gửi trong luân hồi. Nếu nhìn từ góc nhìn nhà Phật thì đó vẫn là sản phẩm phàm phu chưa giải thoát ra khỏi thế gian.33 tầng Trời vào Phật giáo: Trời Tam Thập Tam ThiênNhư sẽ nói ở đầu 33 tầng Trời trong Phật giáo chính là chỉ mang đến cõi Trời Đao Lợi, hay nói một cách khác là Tam thập tam thiên. Giữa trung tâm là nơi cư trú của vị Đế Thích, tám phương bình thường quanh,1 mỗi phương đều phải có bốn vị Đại thần phụ giúp, đúng theo thành đủ số 33 nên mang tên gọi như vậy, không hẳn là từ bên dưới lên trên bao gồm 33 tầng trời. Bên trên đảnh núi Tu-Di là xứ sở của trời Đao-Lợi. địa điểm đây vị trí rộng rãi xuất sắc đẹp. Ở tư góc bên trên đảnh núi Tu-Di tất cả bốn tòa núi nhỏ, bề cao với rộng các 500 do-tuần, bao gồm thần Dược-Xoa tên là Kim-Cương-Thủ trụ chỗ đây nhằm tuần thị với hộ vệ chư thiên.Chính giữa đảnh Tu-Di bao gồm khu thành rộng lớn, bề chu vi 10.000 do-tuần, thương hiệu là Diệu-Kiến (Thiện-Kiến, Hỉ-Kiến), bao gồm 1.000 cửa. Giữa khu thành nầy lại sở hữu một tòa thành quách chu vi rộng 1.000 do-tuần, cao một do-tuần rưỡi, toàn bằng chơn kim, bao gồm 500 cửa. Đất nơi đó cũng bằng hóa học chơn kim nhu nhuyễn như nệm, khi bước đi tự nhiên và thoải mái êm dịu không làm cho tổn chân. Vị trí nầy là thành đô của trời Đế-Thích, lâu các nguy nga tráng lệ, nghiêm sức bằng những thứ tạp bảo.Điện của trời Đế-Thích sống tên là Tỳ-Thiền-Diên, xung quanh có 101 tòa lâu các gồm 10.770 phòng, từng phòng gồm bảy thiên-nữ, mỗi thiên-nữ có bảy thể đàn bà hầu hạ. Các thiên-nữ này đều là chánh phi của trời Đế-Thích. Đế-thích ở thông thường với Xá-Chỉ-Ngọc-Nữ, nhập vai của ông sinh hoạt với những bà phi.33 tầng Trời trong Phật giáo: Đại lược về Thiên chúng Đao Lợi Thiên
Khoảng giữa thành Diệu-Kiến với Tỳ-Thiền-Diên tất cả bảy quần thể thị tứ là: Mễ-Cốc, Ẩm-Thực, Y-Phục, Chúng-Hương, Hý-Nữ, Công-Xảo, Hoa-Man. Tại bảy vị trí đây đều phải sở hữu thị quan. Những thiên-tử, thiên-nữ khi tới du ngoạn, cũng bình luận món nầy món khác là đắt hay rẻ, y như phương pháp mậu dịch, nhưng không có ai bán cũng chẳng ai mua, thỉnh phảng phất vị nào ý muốn cần cần sử dụng món gì, hoàn toàn có thể tự luôn tiện lấy lấy đi. Vào thành Diệu-Kiến lại có thiên châu, thiên huyện, thiên thôn, đầy khắp những nơi.Xung quanh thành Diệu-Kiến bao gồm 32 thiên-xứ, mỗi nơi vì một vị thiên chủ đạo trị. Ba mươi nhị thiên-xứ nầy với trung đô của Đế-thích, hòa hợp lại 33 thiên-xứ, nên được gọi là Tam-thập-tam-thiên.Ngoài tư phía thành Diệu-Kiến, gồm bốn đại viên uyển; vườn Chúng-Xa ngơi nghỉ phương đông, vườn Thô-Sáp nghỉ ngơi phương nam, sân vườn Tạp-Lâm ở phương tây, sân vườn Hoan-Hỷ sống phương bắc. Khi chư thiên vào sân vườn Chúng-Xa, tùy vị trí phước đức hơn kém, những thứ xe hoặc chiến hạ hoặc liệt mọi hiện ra, mỗi vị đều lên ngồi cỗ xe của bản thân mà dạo bước chơi. Dịp chư thiên chuẩn bị đánh với A-tu-la, lập tức kéo nhau vào vườn Thô-Sáp, nơi đây những món gần kề trượng tự hiện ra.Cảnh sân vườn nầy khôn xiết tươi đẹp, chư thiên lúc vào du ngoạn tranh nhau đi trước, đi sau. Sân vườn Tạp-Lâm là nơi có tương đối nhiều cung điện, rừng cây u nhã. Những thể thiếu phụ ở cung Tỳ-Thiền-Diên thường xuyên ra đây họp chúng ta với thiên bọn chúng mà đùa đùa, thọ đủ năm sự dục lạc. Sân vườn Hoan-Hỷ bao gồm một phong cảnh đặc biệt, chư thiên vào đây đều sanh lòng hớn hở tươi vui. Mỗi khu vực vườn, tứ góc bao gồm bốn hồ Như-Ý. Mỗi hồ nước chu vi rộng lớn 50 do-tuần, trong ấy dẫy đầy nước Bát-công-đức.Các đồ vật hoa trong những hồ tranh nhau đua nở, phô trương vẻ đẹp thần tiên. (Theo các vị A-la-hán sau Phật khử độ, thì ở tứ khu vườn đều phải sở hữu bảo tháp thờ di tích của Phật. Như nghỉ ngơi vườn Chúng-Xa tất cả khu tiểu viên thương hiệu là Chiếu-Minh, vị trí đây gồm tháp thờ tóc Phật. Vườn Thô-Sáp bao gồm tháp bái y của Phật. Vườn cửa Tạp-Lâm bao gồm tháp thờ chén của Phật. Vườn Hoan-Hỷ có tháp cúng răng của Phật).Phía hướng đông bắc thành Diệu-Kiến, tất cả cây Ba-lợi-chất-đa (Paricitra – Hương-biến-thọ) cao 100 do-tuần; Tàng rậm cũng 100 do-tuần, như chiếc tán to lớn. Đây là 1 trong những thắng sở du lịch của chư thiên. Cây nầy hoa nở liên miên ko dứt, mùi hương thanh dịu bay mở rộng xa. Gặp khi thuận gió khá thơm đầy mọi 100 do-tuần lúc nghịch gió cũng được 50 do-tuần.Phía tây-nam thành Diệu-Kiến, bao gồm ngôi Thiện-Pháp-Đường. Ngôi điện nầy rất to rộng, có đến 84.000 cây cột. Đây là nơi chư thiên tập họp để thảo luận về đạo lý, xử đoán các việc trái phép của A-tu-la, và điều hành và kiểm soát những điều thiện ác trong nạm gian. Lúc tập họp, trời Đế-Thích ngồi tòa sư tử sinh sống giữa. Hai bên tả hữu đều phải có 16 thiên-vương ngồi đối diện nhau. Từng Thiên-vương gồm hai thái-tử, cũng chính là hai vị đại tướng, ngồi 2 bên ở sau cơ mà tùy thị.Nơi vòng ngoài, Trì-Quốc thiên-vương đứng thảng hàng đại-thần ngồi ngơi nghỉ phía Ðông. Tăng-Trưởng thiên-vương cùng tùy thuộc ngồi làm việc phía Nam. Quảng-Mục thiên-vương thuộc tùy thuộc ngồi sinh sống phía Tây. Đa-Văn thiên-vương cùng tùy nằm trong ngồi nghỉ ngơi phía Bắc. Tứ-Ðại-Thiên-Vương đem vấn đề thiện ác ở trần gian tâu với trời Đế-Thích. Giả dụ Thích-Đề-Hoàn-Nhân (Năng-Thiên-Chủ) nghe ở hạ giới không có tương đối nhiều kẻ giữ giới, bố thí, thì sanh lòng lo bi đát và bảo: “Thiên chúng sẽ lần lần hèn ít, các A-tu-la càng ngày lại tăng thêm!”Nói chung, Tam-thập-tam-thiên có toàn bộ bảy lớp thành, bảy lớp lan can, bảy lớp linh võng (lưới tất cả treo linh báu). Phía ngoài lại sở hữu bảy lớp sản phẩm cây Đa-la bao quanh, nhiều color xinh đẹp. Từng lớp thành có khá nhiều cửa, sinh sống mỗi cửa cũng có lầu ngăn giặc. Bên cạnh đó còn những điện các, ao nước, rừng hoa, các thứ chim hòa nhau kêu…Thiên nhạc tự nhiên tấu theo giờ đồng hồ khắc. Color và tia nắng của cây cối đều không giống nhau.Nơi đây không tồn tại ánh sáng khía cạnh trời mặt trăng, chỉ gồm quang minh của cung điện, bảo thọ cùng chư thiên. Khi hoa sen hồng khép lại, hoa sen xanh nở ra, thiên bọn chúng ưa ngủ nghỉ ngơi là ban đêm. Dịp hoa sen hồng nở ra, hoa sen xanh khép lại, chư thiên không nhiều ngủ, thích quốc bộ chơi là ban ngày. Thiên bọn chúng ở trời. (Phật học tinh yếu)Giảng giải về 33 tầng Trời trong Phật giáo
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Ðao Lợi” là giờ Phạn, china dịch là “tam thập tam”, tức là chỉ cõi trời tía Mươi Ba. Như thế, bao gồm phải trời Ðao Lợi nằm ở tầng thứ tía mươi bố không? không phải! Tuy điện thoại tư vấn là cõi trời “Ba Mươi Ba”, nhưng đó không hẳn do đếm từ dưới lên bên trên theo trang bị tự, như tầng trời trang bị nhất, tầng trời trang bị hai, rồi đến tầng trời trang bị ba,… cho tới tầng trời thứ bố mươi ba. Vậy thì như thế nào? Cõi trời ba Mươi cha này vốn nằm bao gồm giữa, cùng ở tứ phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại sở hữu tám cõi trời. Vì chưng đó, tổng số có ba mươi hai cõi trời phân bố chung quanh cõi trời cha Mươi Ba.Thiên nhà của cõi trời ba Mươi ba là Ðế Thích. Trong khiếp A Di Ðà có kể đến “Thích Ðề trả Nhân”, có nghĩa là vị Ðế thích hợp này vậy. Ngoài ra, trong Chú Lăng Nghiêm có câu “Nam mô Nhân Ðà La Da”, thì Nhân Ðà La da cũng chính là Thiên nhà Ðế Thích. Ở cõi trời thì Ðế Thích là 1 vị Thiên Chủ; còn trong Phật Giáo thì Ngài là 1 trong những vị Hộ Pháp – Ngài chẳng rất nhiều không được thống trị mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không tồn tại nữa, Ngài chỉ đứng sinh sống ngưỡng cửa mà lại thôi!33 tầng Trời vào Phật giáo: Thiên chủ Đế yêu thích Thiên
Thiên công ty Ðế thích cũng đó là đấng “Thượng Ðế Vạn Năng” mà tín đồ đời thường xưng tụng. Ðúng vậy, Ðế phù hợp quả là 1 trong những “đấng vạn năng” – Ngài làm chủ tất cả mọi việc ở cõi trời tương tự như ở cõi người. Tuy nhiên, giữa Ngài và tín đồ thế gian bọn họ chẳng có gì biệt lập lắm. Bởi vì sao? vì chưng Ngài vẫn còn tâm dâm dục, và vẫn cần ăn uống, ngủ nghỉ; tất cả khác chăng là tía thứ dục vọng ấy sinh hoạt Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng nề với thô thiển như sinh sống phàm phu chúng ta!Người thay gian bọn họ chỉ không ăn không uống vài ba bữa là chịu đựng không nổi; vài ngày không dâm dục là cảm xúc khó chịu, vài hôm ko ngủ nghỉ là thấy uể oải, bạc nhược. Còn Trời Ðế đam mê thì một trăm ngày không ăn cũng được; thậm chí hai trăm ngày, cha trăm ngày, hoặc một năm mới nạp năng lượng một lần cũng chẳng sao; suốt năm ko ngủ cũng vẫn tỉnh táo bị cắn dở như thường, và quanh năm ko dâm dục cũng chẳng lấy có tác dụng phiền. Tuy nhiên, Ngài vẫn không đoạn trừ được dục vọng.Tuổi lâu của chư thiên sinh hoạt cõi trời Ðao Lợi là 1 ngàn năm. Một trăm năm của cõi nhân gian bọn họ chỉ là 1 trong ngày một đêm ở cõi trời Ðao Lợi. Vậy, quý vị thử tính xem, so với những người thế gian chúng ta thì lâu mạng của chư thiên dài lâu được bao nhiêu năm?33 tầng Trời trong Phật giáo: Lược về Dục lạc
Cõi trời Ðao Lợi rộng lớn tám vạn do-tuần; toàn bộ tường vách của thành trì chỗ đây đều được gia công bằng bảy lắp thêm báu. Thành trì của Thiên công ty Ðao Lợi Thiên là Thiện con kiến Thành, rộng sáu vạn do-tuần; và toàn bộ cung điện phần nhiều được xây bởi những vật liệu quý báu nhất. Ðây cũng là lý do khiến Thiên công ty Ðế Thích sau khoản thời gian được sinh về đó rồi thì chỉ ý muốn ở lại làm chúa trời, chứ không muốn “dọn nhà” đi khu vực khác! đầy đủ thứ xung quanh Ðế say mê toàn làm bằng châu báu; ngay anh chị em cửa phòng ốc cũng rất được kiến tạo bởi những vật liệu vô thuộc quý giá.Vì được sống ở một nơi xinh xắn với hầu như cung điện tráng lệ như thế, cần Ðế Thích khó khăn thể xong bỏ dục tâm. Ngài lấy làm cho thỏa mãn, an nhiên hưởng thụ phước trời, và nhận định rằng đó là địa điểm vui sướng nhất. Chẳng đều thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sinh hãy sinh về “thiên quốc” – thế giới của Ngài.Ðối cùng với Ngài, cõi trời Ðao Lợi là một nhân loại đầy vui thú; bởi vì đó, ai mê thích thì cứ mang đến ở, Ngài sẵn lòng hoan nghênh vớ cả. Ngài cho rằng Ngài siêu khảng khái, rộng lớn lượng. Bởi vì lúc nào thì cũng hoan tin vui nghênh đón mọi bạn đến sinh sống và thuộc an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài; tuy vậy, Ngài lưỡng lự rằng sở dĩ phiên bản thân mình chưa thoát khỏi vòng sinh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc!33 tầng Trời vào Phật giáo: Gieo nhân gì có tác dụng Đế Thích
Vì sao Ngài được thiết kế Thiên Chủ? có phải là trước tiên thì làm cho Ðịa công ty (chúa đất), rồi kế tiếp được thăng chức làm Thiên nhà (chúa trời)? giỏi là phải từ vị thế Ðịa nhà rồi lên Nhân nhà (chúa nhân gian), kế tiếp mới từ Nhân công ty mà thăng lên có tác dụng Thiên Chủ? ko phải! thay thì nhờ đâu nhưng Ngài được gia công Thiên Chủ?
Vào thời Ðức Phật Ca Diếp, vị chúa trời Ðế ưa thích này là một cô gái từng phát tâm xây dựng ngôi tháp thờ Phật Ca Diếp. Vì nhân duyên gì nhưng cô phát trung tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy một ngôi miếu đổ nát với mất nóc. Trong miếu gồm pho tượng Phật đã trở nên mưa gió có tác dụng loang lổ lớp đá quý thếp trên mặt, cô cảm giác rất nhức lòng: “Chao ôi! Tượng Phật này đã trở nên nhện giăng lớp bụi bám, bây giờ lại còn yêu cầu chịu cảnh gió táp mưa sa…Tôi thật ko đành lòng!”.Thế là cô ta vạc tâm bổ sung ngôi cổ miếu ấy lại mang lại trang nghiêm. Tuy nhiên, vì không tồn tại tiền, cô ta bèn tra cứu đến đồng đội và những người thân thuộc, nói với chúng ta rằng: “Tôi ý muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ nhưng không có tiền. Chẳng tốt quý vị có thể giúp tôi một tay không? quý vị ai có người thân thì lôi kéo người thân, ai có anh em thì kêu gọi bạn bè; chúng ta hãy thích hợp lực để triển khai một bài toán từ thiện, thuộc nhau duy tu ngôi cổ miếu này.”33 tầng Trời trong Phật giáo: Sự tích về Cung trời Đao Lợi

Cõi trời là gì và tồn tại ngơi nghỉ đâu? cuộc sống thường ngày ở cõi này như thế nào, gồm bao nhiêu cõi tất cả? Với bài viết dưới đây, truyền hình An Viên sẽ thuộc bạn mày mò vấn đề trên.

XIN THƯỜNG NIỆM "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

1. Cõi trời là gì?

Trong ý niệm của Phật giáo, cõi trời (Tiếng Phạn là Deva) là 1 trong trong 6 cõi luân hồi - chỗ mà bọn chúng sinh, đều thực thể gồm ý thức, trí tuệ, xúc cảm và sự sống sau thời điểm mất đi đã tái sinh cùng với một cuộc đời mới.

Cõi trời là cõi của hạnh phúc, vị trí chúng sinh có không ít quyền năng, uy lực, rất có thể sống rất rất lâu nhưng vẫn có luân hồi (không bất tử), bao gồm hiểu biết cực kỳ rộng, kiến thức uyên thâm nám nhưng lừng khừng hết toàn bộ mọi thứ, bao gồm năng lực mạnh mẽ hơn so với con tín đồ nhưng sẽ sở hữu được giới hạn mang lại những năng lực này.

*

Cõi trời là cõi hạnh phúc, địa điểm chư Thiên có quyền lực hơn người

Cũng theo cách nhìn của đạo Phật, cõi trời là cõi tưởng, chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường cơ mà chỉ thấy được được bởi đạo nhãn. Phàm phần lớn ai cần cù tu tập, thân chổ chính giữa thanh tịnh, giác tỉnh cao mới hoàn toàn có thể khai mở thiên nhãn để thấy được cõi này.

Ở cõi này mọi thứ rất tuyệt vời cho nên ít nhiều chúng sinh quên đi việc tu tập, chỉ phụ thuộc vào “phước báo” sinh sống tiền kiếp để hưởng phúc cơ mà cõi trời vẫn có sự luân hồi, nhân quả vì thế khi hết phước họ vẫn tái sinh ở những cõi tốt hơn.

2. Có bao nhiêu cõi trời?

Trong trái đất quan của đạo Phật, cõi trời là tư tưởng căn phiên bản gồm có 33 tầng trời với 28 cõi trời trong 3 giới là Dục giới - sắc giới - Vô sắc giới.

Dục giới với 6 cõi.Sắc giới gồm 18 cõi.Vô dung nhan giới cùng với 4 cõi.

Chúng sinh sinh hoạt mỗi cõi này sẽ có quyền năng và mức độ khác nhau tùy nằm trong vào nghiệp báo, phúc báo tích được ở tiền kiếp.

3. Những cõi trời trong Phật giáo

Vậy theo Phật giáo, cõi trời được hiểu như thế nào? phân chia cấp bậc ra sao, tìm hiểu ngay!

3.1 6 cõi trời trong Dục giới

Đây là cõi rẻ nhất vì chưng chúng thiên tại đây tuy được tái sinh ở cõi trời nhưng trong tâm địa vẫn còn tà dâm, dục vọng.

Cõi Tứ Thiên Vương

Tứ Thiên vương vãi hay có cách gọi khác là Hộ nắm Tứ vương vãi - 4 ông Thiên Vương bảo hộ thế gian, ngụ cư tại sống lưng chừng núi Tu Di, mỗi Thiên Vương tất cả 8 viên đại tướng giúp cai quản quá trình và gồm 91 người con. Đây là cõi gần nhất với thế giới hiện hữu của bọn chúng ta, các Thiên vương vãi có trách nhiệm xét xử thiện - ác của bạn chốn nhân gian.

Ở cõi Tứ Thiên Vương, thiên nhân bao gồm thọ mạng năm trăm năm, một hôm sớm ở cõi này khớp ứng năm mươi năm làm việc nhân gian.

*

Tứ đại Thiên vương vãi cai quản, xét xử Thiện - ác của người nhân gian

Cõi Đao Lợi Thiên – Tam Thập Tam Thiên (Tāvatimsa)

Rất nhiều người cho rằng, cõi Đao Lợi (trong giờ đồng hồ Phạn) hay còn được gọi là Tam Thập Tam ( 33 thiên sứ) theo dịch nghĩa tiếng trung quốc nằm ở tầng trời thiết bị 33. Điều này không đúng, cõi Đao Lợi ở ở ở vị trí chính giữa đảnh Tu Di, nơi có địa thế đẹp, rộng lớn tấm vạn vày - tuần, cảnh quan giỏi đẹp, thành trì được gia công bằng 7 sản phẩm công nghệ báu.

Thiên công ty của cõi này là Đế Thích, dưới có 33 vị chư thiên được Đế yêu thích hướng dẫn thao tác làm việc thiện và được tục sinh tại cõi này, mỗi người làm chủ 1 thiên sứ.

Bởi được sống ở cõi gồm quyền năng, đẹp đẽ nên Đế Thích vẫn còn dục tâm, Ngài còn kêu gọi chúng sinh hãy về sinh sống tại cõi Đao Lợi mà lừng chừng rằng chính vì chưa đoạn trừ dục trung tâm mà Ngài không thể chuyển cõi tái sinh.

Cõi Tu Diệm Ma (Yāma)

Yāma có nghĩa là diệt trừ, làm mất đi đi, tàn phá. Ở cõi trời này, số đông đau khổ, bi đát được nhiều loại bỏ, chỉ tất cả hạnh phúc, vui sướng. Do nằm tại đoạn quá cao mà lại cõi này sẽ không được chiếu giọi vày mặt trời giỏi mặt trăng, thiên nhân tại chỗ này phân biệt ngày đêm bằng cách theo bông sen nở hiệp, sen nở là ngày, sen hiệp là ban đêm.

Xem thêm: Bảng giá trà ướp sen mua ở đâu ? hotline: 0949 478 986 bảng giá trà sen

Thọ mạng của thiên nhân cư ngụ ở đây là một ngàn năm tuổi, từng ngày đêm nghỉ ngơi cõi Tu Diệm Ma tương tự với một trăm năm sống nhân thế.

Cõi Đâu Suất Đà (Tisuta)

Đây là cõi chỉ có vui sướng, thọ mạng của thiên nhân khôn xiết cao, lên đến mức 576.000.000 tuổi người. Theo tục truyền, vị nhân tình Tát Di Lặc sống ở đây và chờ cơ hội được tái sinh làm tín đồ và biến chuyển Phật.

*

Cõi trời Đâu Suất Đà

Cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmānarati)

Cõi trời lửng lơ như mây, rộng khoảng 320000 bởi vì tuần, ở chỗ này sự vui sướng có tính vươn lên là hóa, chư thiên sống trong số lâu đài tự chế tạo ra, lâu mạng tới 2.304.000.000 tuổi người.

Cõi tha hóa Tự tại (Paranimmitavasavatti)

Nơi ngụ cư của Thiên Ma, rộng khoảng chừng 640000 bởi tuần, lâu mạng của thiên nhân ngơi nghỉ cõi này là 9.216.000.000 tuổi người. Sự vui sướng ngơi nghỉ cõi này do những cõi không giống hóa hiện tại ra, đây cũng là cõi cao nhất của Dục giới.

3.2 Mười tám cõi thuộc sắc giới

Sắc giới (Rupadhatu) là cõi trung trong tam giới. Theo ý niệm của Phật giáo, đây là nơi sống của những vị Phạm Thiên - chư thiên gồm hình tướng với vật chất nhưng siêu đẹp đẽ, vi tế. Những vị Phạm Thiên chỉ sống trong thiền định, không có tham dục, sảnh si.

Sắc giới được chia thành 4 bậc phụ thuộc vào cấp chiều cao - phải chăng của thiền định.

Cõi sơ thiền

Trong cõi sơ thiền, các thiên nhân đã loại bỏ được hết những ham muốn trần thế như hỉ - lộ - ái - ý nội vai trung phong chỉ bao gồm sự thanh khiết, niềm vui, sự vui sướng. Cõi sơ thiền gồm 3 cõi trời:

Cõi Phạm bọn chúng - các vị trời tùy tùng của những vị Phạm Thiên
Cõi Phạm phụ là cõi của những vị trời thân cận của những vị Phạm Thiên
Cõi Đại Phạm là cõi của các vị Phạm Thiên có tương đối nhiều hạnh phúc, lâu mạng hết sức cao.

*

Có 4 cõi thiền định cùng với 18 cõi trời

Cõi nhị thiền

Ở cõi nhị thiền, tất cả các ý niệm thầm kín trong trung ương của Phạm Thiên đã hoàn toàn biến mất, “khử dục, đoạn ái” cho nên cõi này có rất nhiều ánh sáng. Tất cả 3 cõi trời vào cõi Nhị Thiền gồm những: Thiểu quang (các vị Phạm Thiên bao gồm chút không nhiều ánh sáng), Vô lượng quang (các vị Phạm Thiên có tia nắng vô cùng), quang đãng âm (các vị Phạm Thiên có ánh sáng rực rỡ).

Cõi tam thiềnỞ cõi tam thiền, cả thân với tâm của những vị Phạm Thiên đều hoàn toàn giống nhau, toàn bộ mọi sự đông đảo thanh tịnh.

Có hào quang bé dại là cõi Thiểu tịnh.Có hào quang quẻ vô hạn là cõi Vô lượng tịnh.Cõi bao gồm hào quang ko xao đụng là cõi biến hóa tịnh.

Cõi tứ thiền

Cõi tứ thiền là cõi cao nhất của dung nhan giới, chỗ đây chúng sinh sống tại cảnh giới thiền định sâu xa, tịnh tịch hoàn toàn có nghĩa là năm thức xúc cảm và trong cả ý thức cũng không thể hoàn rượu cồn nữa.

Cõi tứ thiền gồm 9 cõi:

Cõi vô vân - cảnh giới quang đãng.Cõi Phước sinh có nghĩa là cảnh giới ngôi trường cửu.Cõi Quảng quả, cõi những vị Phạm Thiên tận hưởng phước báo rộng lớn.Cõi hoàn toàn tinh khiết - Vô phiền.Cõi Vô nhiệt hoàn toàn thanh tịnh.Cõi Thiện kiến tất cả cảnh giới đẹp đẽ.Cõi Thiện hiện, những vị Phạm Thiên trọn vẹn tự tại.Cõi Sắc cứu vớt cánh, những vị Phạm Thiên đạt cảnh giới buổi tối thượng.Cõi Vô tưởng, cõi tối đa trong tứ Thiền - không còn tư tưởng.

*

Ảnh minh họa - Cõi trời vô vân

3.3 Vô nhan sắc giới (Arupa Dhatu) – Cảnh giới tối đa trong tam giới

Vô dung nhan giới là cảnh giới tối đa trong tam giới theo quan niệm của Phật giáo, vị trí đây không tồn tại sắc uẩn, không tồn tại vật chất, hình thể vì thế cũng không phân chia tướng phái mạnh nữ, không có dục vọng chỉ tất cả thọ, tưởng, hành, thuần nghiệp thức trú trong các cảnh giới thiền định rạm diệu.

Vô dung nhan giới cũng tức là cảnh giới vô hình, không tồn tại sắc pháp biểu hiện, chỉ bao gồm 4 bậc dựa vào phần dị thục sinh sai, bao gồm:

Không vô hạn xứ thiên

Ở cõi này chỉ thấy không gian vô biên, không bắt gặp thân lượng chư Thiên vì có được và đã an trú trong tâm trạng thiền định thâm diệu, tất cả tuổi lâu 20.000 đại kiếp.

Thức vô hạn xứ thiên

Cõi trời này chỉ thấy có tâm thức vô biên, những chư thiên gồm tuổi lâu 40.000 đại kiếp.

*

Cõi vô sắc đẹp giới - Cảnh giới cao nhất trong tam giới

Vô tải xứ thiên

Cõi trời này không còn có bất kể một hiện tượng kỳ lạ gì, các chư thiên gồm thọ mạng 60.000 đại kiếp, dành được và an trú trong tâm trạng thiền định hoàn toàn.

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên

Cõi trời này không tồn tại tri giác nhưng mà cũng chưa phải là không tồn tại tri giác, tính thức chẳng động, như hết chẳng hết. Đây là cảnh giới cao nhất, các chư thiên đã an trú vào trái thái thiền định rạm diệu sâu xa. Thọ mạng của những chư Thiên ngơi nghỉ cõi này lên tới 84.000 đại kiếp.

Một lần nữa xin nhấn mạnh vấn đề rằng, vào đạo Phật không tồn tại cõi làm sao là cõi âm, âm phủ, chết choc chỉ là trợ thời thời, cuộc sống là vĩnh hằng cùng được diễn tả qua các dạng sống khác nhau ở các cõi luân hồi từ rẻ tới cao, tùy nằm trong vào nghiệp phước chi phí kiếp. Như vậy, để hoàn toàn có thể đạt được cảnh giới cao nhất, ngay khi còn “sanh” hãy sinh sống với mẫu Tâm thiện, làm nhiều việc phước nhằm khi thác được tái sinh luân hồi sinh sống cõi trời, cõi hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x